Do you feel like I do

Danski

Har du det ligesom mig

Når vi ligger her i samme seng,
ligger langt væk fra hinanden.
Kan du høre mig stille sove ind?
Det' som om du er en anden, mmm.
For jeg mærker ikke dine ord,
og din handling gør noget modsat, oh.
Er vi ved at gi' op på noget stort?
Hvorfor mærker jeg kun modstand?

Har du det ligesom mig? Yeah.
Har du det ligesom mig? Yeah - eah.
Har du det ligesom mig? Eh - eah.
Har du det ligesom mig? Uh.

Når vi står op om morgenen hver for sig,
gør det ondt fordi du ikk' er her.
Du laver morgenmad, men ikk' til mig.
Jeg kan mærke de indre smerter. Yeah.
Vi snakker ikke hele dagen igen.
Ser på mobilen hele tiden. Yeah.
Det' en hård tid, vi to går igennem
- så længe bare du lader mig vide. Yeah.

Har du det ligesom mig? Yeah.
Har du det ligesom mig? Yeah - eah.
Har du det ligesom mig? Eh - eah.
Har du det ligesom mig? Yeah - eah -eah.
Har du det ligesom mig? Yeah - eah -eah.
Har du det ligesom mig? Eh - eah.
Har du det ligesom mig? Baby.
Har du det lige som mig? Oh.

Young:
Du var sammen med mig, da der ikk' var mad på min tallerken.
Jeg ku' lægge det hele i en gave og gi' dig verdenen - men.
Ville du elske mig, som du plejede at gøre?
Eller ville du skride, jeg ved, du har overvejet det før.
Bare gi' mig tid.
Dine ord gentager sig i et ekko.
Forstadstøs, men du opfører dig ghetto.
Havde ikk' snakket til dig, hvis jeg ikk' lyttede til min drøm.
Du' intelligent, samtaler dybere end en brønd.
Når Amors Pil rammer dig, bliver du forelsket.
Men hvis pilen strejfer dig, er det som en flirt, der bliver forvekslet.
Måske var det den samme pil, Amor skød min eks med.
Please, aldrig tro du én jeg bare vil have sex med.
Kig mig i øjnene. Jeg vil se dig mene det.
Er du min eneste ene eller seneste eneste?
Det' mine tanker, som æder mig indefra.
Du besidder værdier, som ingen andre kvinder har.
Nej, du ser ikk' mine mangler og grimme fejl.
Du ser kun noget smukt ved mit grimme jeg,
og en dag har jeg en ring til dig.
Hvis det mindste er i vejen, kan du ringe til mig.
Og det' sandt, ligesom der er tre s'er i ordet stress.
Men det vil jeg aldrig gi' dig, jeg vil bare gøre dig tilfreds.
Jeg køber alt, til min revisor synes, det er synd for mig.
På en betingelse, først skal du synge for mig.

Baby, har du det ligesom mig? Yeah - eah, eah.
Har du det ligesom mig? Yeah - eah.
Har du det ligesom mig? Baby.
Har du det ligesom mig? Yeah, yeah yeah.

Young:
Nej, du ser ikk' mine mangler.

Zadnje uređeno od sacdegemecs u Čet, 28/11/2013 - 20:53
See video
 Pokušajte poravnati
Engleski

Do you feel like I do

when we lay here in the same bed
apart from eachother
can you hear me quietly falling to sleep?
its like you are another, mmm.
Because i dont feel your words,
and your action does something the opposite way oh
are we giving up on something big?
why do i only feel resistance?

Do you feel like I do?
Do you feel like I do?
Do you feel like I do?
Do you feel like I do?

when we get up in the morning each of eachother,
it hurts because you are not here
you are making breakfast, but not for me
i can feel inner pain yeah
we dont talk all day again
looking at the cellphone all the time yeah
its a rough time we are going through
-as long as you let me know. yeah

Do you feel like I do ? Yeah.
Do you feel like I do ? Yeah - eah.
Do you feel like I do ? Eh - eah.
Do you feel like I do ? Yeah - eah -eah.
Do you feel like I do ? Yeah - eah -eah.
Do you feel like I do ? Eh - eah.
Do you feel like I do ? Baby.
Do you feel like I do ? Oh.

young:
you were with me when there wasnt any food on my plate
i could put it all in a gift, and give you the world - but
would you love me, as you used to do?
or would you leave, i know you have considered it before
just give me time
your words are repeating themselfs in an echo
wouldnt have talked to you if i didnt listen to my dream
you are intelligent, conversations deeper than a well
when Amor's arrow hits you, you fall in love
but if the arrow strikes you its like a flirt.
maybe it was the same arrow Amor shot my ex with
please dont think you are someone i only want sex with
look me in the eyes, i want to see you mean it
are you my one and only, or the last and only
its my thoughts that eats me up from inside
you have values that other women dont have
no you dont see my defects and my ugly mistakes
you only see something beautiful about my ugly me
and one day i will have a ring for you
if there is something wrong, you can call me
and its true, like there is three s'es in Stress
but i wont ever give you that, i just want to make you happy
i buy everything, untill my auditor feels sad for me
on one condition, first you have to sing to me

Baby, Do you feel like I do ? Yeah - eah, eah.
Do you feel like I do ? Yeah - eah.
Do you feel like I do ? Baby.
Do you feel like I do ? Yeah, yeah yeah.

young:
no, you dont see my defects...

Postavljeno od Dansktyrkiskpige u Pon, 13/08/2012 - 19:16
Autorovi komentari:

Enjoy Smile

zahvaljeno 10 puta
Guests thanked 10 times
Komentari