سلام

Engleski

Hello

I've been alone with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?

I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted, (and) my arms are open wide
'Cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you ...

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I've just got to let you know

'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying, I love you ...

Hello, is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying ... I love you

Postavljeno od msg2meryem@aol.com u Pet, 11/09/2009 - 10:09
Zadnje uređeno od crimson_antics u Sub, 19/10/2013 - 23:25
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

سلام

در ذهنم(خاطرم)با تو تنها بوده ام
و در رویایم لبانت را هزاران بار بوسیده ام
گاهی تو را می بینم که از درم رد شدی
سلام،آیا منم (که)تو در پی اش هستی؟

می توانم ان را در چشمانت ببینم
می توانم ان را در لبخندت ببینم
تو همه ی آن چیزی هستی که که می خواسته ام،(و)آغوشم برای تو باز است
چرا که فقط تو می دانی که چه چیزی بگویی
و فقط تو می دانی چه کاری انجام دهی
و می خواهم به تو بگویم خیلی زیاد،دوستت دارم

می خواهم مدتها نور خورشید را در موهایت ببینم
و دوباره مرتب به تو بگویم که(که) چقدر دلواپست هستم
گاهی اوقات احساس می کنم قلبم لبریز خواهد شد
سلام،فقط می خواهم این را بدانی

چرا که در شگفتم که کجایی
و در شگفتم که چه کار می کنی
آیا جایی احساس تنهایی می کنی یا کسی دوستت دارد؟
به من بگو چگونه قلبت را فتح کنم
برای آنکه نشانه ای بدست نیاورده ام
اما بگذار آغاز کنم با گفتن،دوستت دارم

سلام،آیا منم (که)تو در پی اش هستی؟
چرا که در شگفتم که کجایی
و در شگفتم که چه کار می کنی
آیا جایی احساس تنهایی می کنی یا کسی دوستت دارد؟
به من بگو چگونه قلبت را فتح کنم
برای آنکه نشانه ای بدست نیاورده ام
اما بگذار آغاز کنم با گفتن،دوستت دارم

Postavljeno od masih u Uto, 23/08/2011 - 23:45
zahvaljeno 10 puta
KorisnikTime ago
firooze682 godine 31 tjedan
Guests thanked 9 times
5
Vaš glas: Nema Prosjek: 5 (2 votes)
KorisnikObjavljeno prije
firooze682 godine 31 tjedan
5
mahsa3 godine 49 tjedana
5
Komentari
firooze68     Prosinac 22nd, 2012
5

عالی