Hosanna

Engleski

Hosanna

I see the king of glory
Coming on the clouds with fire
The whole earth shakes
The whole earth shakes

Yeeeah

I see his love and mercy
Washing over all our sin
The people sing
The people sing

[Chorus]
Hosanna
Hosanna
Hosanna in the highest [x2]

I see a generation
Rising up to take their place
With selfless faith
With selfless faith

I see a near revival
Stirring as we pray and seek
We're on our knees
We're on our knees

[Chorus]

Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like you have loved me

Break my heart from what breaks yours
Everything I am for your kingdoms cause
As I go from nothing to
Eternity

[Chorus x2]

Hosanna in the highest

Postavljeno od pearly u Uto, 20/10/2009 - 14:49
Zadnje uređeno od Sciera u Ned, 08/06/2014 - 13:28
See video
 Pokušajte poravnati
Filipinski

Hosanna

Nakita ko ang dakilang Hari
na nakasakay sa alapaap na nagliliyab
Nayayanig ang lupa
Nayayanig ang lupa

Yeeeah

Nakita ko ang kanyang pag-ibig at pagpapala
na naglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan at karumihan
Ang lahat ay umawit
Ang lahat ay umawit

Hosanna
Hosanna
Hosanna sa Kaitaasan

Nakita ko ang salinlahing
bumabangon upang gumanap
na may matuwid na pananampalataya

Nakita ko ang muling pagbangon
na kumikilos habang kami ay nananalangin at naghahanap
Lumuluhod kami
Lumuluhod kami

Pagalingin Mo ang aking puso at linisin
Imulat Mo ako sa bagay na mahiwaga
Ipakita Mo kung paano ang magmahal gaya ng pagmamahal Mo sa akin

Pahinain Mo ang loob ko mula sa bagay na nagpapahina sa Inyo
sa katauhan ko, para sa layunin ng Iyong kaharian
Tulad ng paglakad ko mula sa lupa hanggang kawalang-hanggan

Hosanna sa Kaitaasan

Postavljeno od introvoyz041 u Čet, 17/11/2011 - 14:15
zahvaljeno 2 puta
Gost zahvalio 2 puta
Komentari