باید یه خواب باشه

Engleski

I Must Be Dreaming

 

How can I pretend that I don't see
What you hide so carelessly?
I saw her bleed
You heard me breathe
So I froze inside myself
And turned away
I must be dreaming

We all live
We all die
That does not begin to justtify you

It's not what it seems
Not what you think
No I must be dreaming
It's only in my mind
Not in real life
No I must be dreaming

Help you know I've got to tell someone
Tell them what I know you've done
I fear you but spoken fears can come true

We all live
We all die
That does not begin to justtify you

It's not what it seems
Not what you think
No I must be dreaming
It's only in my mind
Not in real life
No I must be dreaming

Not what it seems
Not what you think
I must be dreaming

Just in my mind
Not in real life
I must be dreaming

Postavljeno od Miley_Lovato u Sub, 29/10/2011 - 15:32
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

باید یه خواب باشه

Versions: #1#2

چطور میتونم تظاهر کنم که نمیبینم
چیزی رو که با بی دقتی پنهان میکنی
دیدم که اون زخمی شده بود
تو صدای نفس کشیدن منو شنیدی
من از درون منجمد شدم
و برگشتم
باید یه خواب باشه

همه زندگی میکنیم
همه میمیریم
اما این تو رو توجیه نمیکنه

این,چیزی که بنظر میرسه نیست
چیزی که تو فکر میکنی نیست
نه,باید یه خواب باشه
فقط توی ذهن منه
نه توی زندگی واقعی
نه,باید یه خواب باشه

بهت کمک میکنم,باید به کسی بگم
بگم که از کاری که انجام دادی با خبرم
ازت میترسم,اما ترسهای زبانی میتونن واقعی بشن

همه زندگی میکنیم
همه میمیریم
اما این تو رو توجیه نمیکنه

این,چیزی که بنظر میرسه نیست
چیزی که تو فکر میکنی نیست
نه,باید یه خواب باشه
فقط توی ذهن منه
نه توی زندگی واقعی
نه,باید یه خواب باشه

چیزی که بنظر میرسه نیست
چیزی که تو فکر میکنی نیست
باید یه خواب باشه

فقط توی ذهن منه
نه توی زندگی واقعی
باید یه خواب باشه

Postavljeno od minuch u Pon, 05/03/2012 - 13:00
zahvaljeno 2 puta
KorisnikTime ago
edris10003 godine 21 tjedan
Gost zahvalio 1 put
KorisnikObjavljeno prije
edris10003 godine 21 tjedan
5
Komentari