Nech si sneží !

Engleski

Let It Snow!

Oh, the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we've no place to go
Let it snow! Let it snow! Let it snow!

It doesn't show signs of stopping
And I've bought some corn for popping
The lights are turned way down low
Let it snow! Let it snow! Let it snow!

When we'll finally kiss goodnight
How I'll hate going out in the storm!
But if you'll really hold me tight
All the way home I'll be warm.

The fire is slowly dying
And, my dear, we're still goodbying
But as long as you love me so
Let it snow! Let it snow! Let it snow!

Postavljeno od licorna.din.vis u Pet, 02/12/2011 - 17:24
See video
 Pokušajte poravnati
Slovački

Nech si sneží !

Oh , počasie vonku je strašné
Ale oheň je taký príjemný
A od kedy nemáme kde ísť
Nech si sneží !Nech si sneží !Nech si sneží !

Neukazuje to stopy zastavenia
A doniesol som nejakú kukuricu na pukance
Svetlá sa pomaly stlmujú
Nech si sneží !Nech si sneží !Nech si sneží !

Keď sa konečne pobozkáme na dobrú noc
Ako neznašam chodiť von cez búrku!
Ale keď ma naozaj pevne držíš
Všetky cesty domov ,budem v teple

Oheň pomaly umiera
A ,môj milý, my sa stále lúčime
Ale tak ako dlho ma miluješ
Nech si sneží !Nech si sneží !Nech si sneží !

Postavljeno od Domi Nika u Sub, 24/12/2011 - 11:57
zahvaljeno 2 puta
KorisnikTime ago
Mirrianka1 godina 12 tjedana
Gost zahvalio 1 put
KorisnikObjavljeno prije
Miley_Lovato3 godine 31 tjedan
5
Komentari