آهنگ عاشقانه

Engleski

Lovesong (The Cure cover)

Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am home again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am whole again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am young again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am fun again

However far away I will always love you
However long I stay I will always love you
Whatever words I say I will always love you
I will always love you

Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am free again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am clean again

However far away I will always love you
However long I stay I will always love you
Whatever words I say I will always love you
I will always love you

Postavljeno od purplelunacy u Sub, 26/03/2011 - 13:51
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

آهنگ عاشقانه

هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی احساس کنم که دوباره خونه ام
هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی احساس کنم که دوباره کامل شدم
هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی احساس کنم دوباره جوون شدم
هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی احساس کنم که دوباره داره بهم خوش میگذره

هر چقدر هم ازم دور باشی همیشه دوستت خواهم داشت
هر چقدر هم که پیشت بمونم بازهم دوستت خواهم داشت
هرچی بگم بازهم دوستت خواهم داشت
همیشه دوستت خواهم داشت

هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی احساس کنم دوباره آزاد و رها هستم
هروقت که باهات تنها هستم
باعث میشی که دوباره احساس پاکی کنم

هر چقدر هم ازم دور باشی همیشه دوستت خواهم داشت
هر چقدر هم که پیشت بمونم بازهم دوستت خواهم داشت
هرچی بگم بازهم دوستت خواهم داشت
همیشه دوستت خواهم داشت

Postavljeno od leila_persian_girl u Uto, 13/03/2012 - 17:42
Autorovi komentari:

Really Lovely! Smile

zahvaljeno 19 puta
KorisnikTime ago
afra2 godine 28 tjedana
Guests thanked 18 times
Komentari