ساخته شده از سنگ

Engleski

Made of Stone

Speak your mind
like I care
I can see your lips moving
I've just learned not to hear
Don't waste your time

Its never enough for you, baby
Don't want to play your game anymore
no matter what you say
I'm all out of love for you, baby
and now that I've tried everything
I'll numb the pain till I am made of stone

Take your time
I'm not scared
Make me everything you need me to be
so the judgement seems fair
Don't waste your time

Its never enough for you, baby
Don't want to play your game anymore
no matter what you say
I'm all out of love for you, baby
and now that I've tried everything
I'll numb the pain till I am made
to tear out my heart
for the way that it feels
I will still remember when you've long forgotten me

Its never enough for you, baby
Don't want to play your game anymore
no matter what you say
I'm all out of love for you, baby
and now that I've tried everything
I'll numb the pain till I am made of stone

Postavljeno od boki93 u Uto, 27/09/2011 - 14:23
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

ساخته شده از سنگ

نظرتو بگو
مثل این که من اهمیّت می دم
من می تونم حرکت لبهاتو ببینم
ولی یاد گرفتم که گوش ندم
وقتت رو تلف نکن

عزیزم این هیچ وقت برای تو کافی نیست
نمی خوام دیگه به بازی کردن بازی های تو ادامه بدم
اهمیّت نداره تو چی میگی
من عاشق تو بودم عزیزم
ولی حالا همه چیز را امتحان کردم
من از درد بی حس خواهم شد تا از سنگ ساخته شوم

زمان خودتو بگیر
من نمی ترسم
من رو مثل هر چیزی که می خوای باشم بکن
پس فضاوت عادلانه به نظر می آد
عزیزم این هیچ وقت برای تو کافی نیست
نمی خوام دیگه به بازی کردن بازی های تو ادامه بدم
اهمیّت نداره تو چی میگی
من دیگه عاشق تو بودم عزیزم
ولی حالاهمه چیز را امتحان کردم
من از درد بی حس خواهم شد تاساخته شوم..
تا قلب من پاره پاره شه
برای طوری که احساس می شه
من هنوز به خاطر دارم زمانی که من را فراموش کردی

عزیزم این هیچ وقت برای تو کافی نیست
نمی خوام دیگه به بازی کردن بازی های تو ادامه بدم
اهمیّت نداره تو چی میگی
من دیگه عاشق تو بودم عزیزم
ولی حالاهمه چیز را امتحان کردم
من از درد بی حس خواهم شد تا از سنگ ساخته شوم

Postavljeno od Tahmineh.Evanescence u Sub, 31/03/2012 - 14:06
zahvaljeno 7 puta
KorisnikTime ago
minuch2 godine 26 tjedana
Miley_Lovato3 godine 7 tjedana
edris10003 godine 17 tjedana
Gost zahvalio 4 puta
KorisnikObjavljeno prije
Miley_Lovato3 godine 7 tjedana
5
edris10003 godine 17 tjedana
5
Komentari