دسامبر من

Engleski

My December

This is my December, this is my time of the year
This is my December, this is all so clear
This is my December, this is my snow covered home
This is my December, this is me alone

And I
(Just wish that I didn't feel like there was something I missed)
And I
(Take back all the things I said to make you feel like that)

And I
(Just wish that I didn't feel like there was something I missed)
And I
(Take back all the things that I said to you)

And I'd give it all away
Just to have somewhere to go to
Give it all away
To have someone to come home to

This is my December
These are my snow covered trees
This is me pretending
This is all I need

And I
(Just wish that I didn't feel like there was something I missed)
And I
(Take back all the things I said to make you feel like that)

And I
(Just wish that I didn't feel like there was something I missed)
And I
(Take back all the things that I said to you)

And I'd give it all away
Just to have somewhere to go to
Give it all away
To have someone to come home to

This is my December
This is my time of the year
This is my December
This is all so clear

Give it all away
Just to have somewhere to go to
Give it all away
To have someone to come home to

Postavljeno od Id u Pet, 03/12/2010 - 22:46
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

دسامبر من

این دسامبر منه,این موقع از سال مال منه
این دسامبر منه,همه چیز کاملا روشنه
این دسامبر منه,این هم خونه ی منه که با برف پوشیده شده
این دسامبر منه,و این منم که تنهام

و من
فقط آرزو میکنم که کاش حس نمیکردم چیزی
گم شده
و من
همه ی حرفهایی رو که زدم تا این حس رو درک کنی پس می گیرم

و من
فقط آرزو میکنم که کاش حس نمیکردم چیزی
گم شده
و من
همه ی حرفهایی رو که بهت زدم پس می گیرم

من همه چیز رو تسلیم میکنم
تا فقط جایی برای رفتن پیدا کنم
همه چیز رو تسلیم میکنم
تا فقط کسی رو داشته باشم که بخاطرش به خونه برگردم

این دسامبر منه
اینها درختهای من هستند که با برف پوشیده شدند
این تظاهر منه
این تموم چیزیه که من نیاز دارم

و من
فقط آرزو میکنم که کاش حس نمیکردم چیزی
گم شده
و من
همه ی حرفهایی رو که زدم تا این حس رو درک کنی پس می گیرم

و من
فقط آرزو میکنم که کاش حس نمیکردم چیزی
گم شده
و من
همه ی حرفهایی رو که بهت زدم پس می گیرم

من همه چیز رو تسلیم میکنم
تا فقط جایی برای رفتن پیدا کنم
همه چیز رو تسلیم میکنم
تا فقط کسی رو داشته باشم که بخاطرش به خونه برگردم

این دسامبر منه
این موقع از سال مال منه
این دسامبر منه
همه چیز کاملا روشنه

من همه چیز رو تسلیم میکنم
تا فقط جایی برای رفتن پیدا کنم
همه چیز رو تسلیم میکنم
تا فقط کسی رو داشته باشم که بخاطرش به خونه برگردم

Postavljeno od minuch u Čet, 21/06/2012 - 08:41
zahvaljeno 2 puta
Gost zahvalio 2 puta
Komentari