ولنتاین من

Engleski

My Valentine

 

What if it rained?
We didn't care,
She said that someday soon
the sun was gonna shine.
And she was right,
this love of mine,
My Valentine.

As days and nights
would pass me by,
I tell myself that I was waiting for a sign.
Then she appeared,
a love so fine,
My Valentine.

And I will love her for life.
And I will never let a day go by
without remembering the reasons why
she makes me certain that I can fly.

And so I do,
without a care,
I know that someday soon
the sun is gonna shine.
And she'll be there,
This love of mine,
My Valentine.

Postavljeno od Gavrilo Došen u Ned, 19/02/2012 - 22:59
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

ولنتاین من

Versions: #1#2

چه می شد اگر باران می بارید

و ما غمگین نمی شدیم

او گفت که این روز، به زودی فرا خواهد رسید

خورشید در حال درخشش بود

و او راست می گفت

این عشق من است

ولنتاین من

در حالی که روز ها و شب های من، می گذرند

به خودم می گویم: من منتظر نشانه ای بودم

سپس او ظاهر شد

عشقی بسیار زیبا

ولنتاین من

و من او را برای زندگی دوست خواهم داشت

و هرگز به او اجازه نخواهم داد که برود

بی آن که دلیلش را بفهمم که

چرا مرا مطمئن کرد

به گونه ای که می توانم پرواز کنم

پس انجامش می دهم

بدون این که غمگین شوم

می دانم که به زودی، روزی فرا خواهد رسید

که خورشید می درخشد

و او آنجا خواهد بود

عشق من

ولنتاین من

چه می شد اگر باران می بارید

و ما غمگین نمی شدیم

او گفت که این روز، به زودی فرا خواهد رسید

خورشید در حال درخشش بود

و او راست می گفت

این عشق من است

ولنتاین من

Translated To Persian By ReMez

Postavljeno od edris1000 u Sub, 28/04/2012 - 16:44
Autorovi komentari:
zahvaljeno 7 puta
KorisnikTime ago
Sonia S45 tjedana 5 dana
Provoking3 godine 13 tjedana
Guests thanked 5 times
KorisnikObjavljeno prije
Provoking3 godine 13 tjedana
3
Komentari