ولنتاین من

Engleski

My Valentine

 

What if it rained?
We didn't care,
She said that someday soon
the sun was gonna shine.
And she was right,
this love of mine,
My Valentine.

As days and nights
would pass me by,
I tell myself that I was waiting for a sign.
Then she appeared,
a love so fine,
My Valentine.

And I will love her for life.
And I will never let a day go by
without remembering the reasons why
she makes me certain that I can fly.

And so I do,
without a care,
I know that someday soon
the sun is gonna shine.
And she'll be there,
This love of mine,
My Valentine.

Video
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

ولنتاین من

Versions: #1#2

چه می شد اگر باران می بارید

و ما غمگین نمی شدیم

او گفت که این روز، به زودی فرا خواهد رسید

خورشید در حال درخشش بود

و او راست می گفت

این عشق من است

ولنتاین من

در حالی که روز ها و شب های من، می گذرند

به خودم می گویم: من منتظر نشانه ای بودم

سپس او ظاهر شد

عشقی بسیار زیبا

ولنتاین من

و من او را برای زندگی دوست خواهم داشت

و هرگز به او اجازه نخواهم داد که برود

بی آن که دلیلش را بفهمم که

چرا مرا مطمئن کرد

به گونه ای که می توانم پرواز کنم

پس انجامش می دهم

بدون این که غمگین شوم

می دانم که به زودی، روزی فرا خواهد رسید

که خورشید می درخشد

و او آنجا خواهد بود

عشق من

ولنتاین من

چه می شد اگر باران می بارید

و ما غمگین نمی شدیم

او گفت که این روز، به زودی فرا خواهد رسید

خورشید در حال درخشش بود

و او راست می گفت

این عشق من است

ولنتاین من

Translated To Persian By ReMez

Postavljeno od edris1000 u Sub, 28/04/2012 - 16:44
Autorovi komentari:
zahvaljeno 7 puta
KorisnikTime ago
Sonia S32 tjedna 13 sati
Provoking2 godine 51 tjedan
Guests thanked 5 times
3
Vaš glas: Nema Prosjek: 3 (1 glas)
KorisnikObjavljeno prije
Provoking2 godine 51 tjedan
3
Komentari