Na sebe

Engleski

By Myself

 

What do I do to ignore them behind me?
Do I follow my instincts blindly?
Do I hide my pride / from these bad dreams
And give in to sad thoughts that are maddening?
Do I / sit here and try to stand it?
Or do I / try to catch them red - handed?
Do I trust some and get fooled by phoniness,
Or do I trust nobody and live in loneliness?
Because I can't hold on / when I'm stretched so thin
I make the right moves but I'm lost within
I put on my daily façade but then
I just end up getting hurt again

by myself [myself]
I ask why, but in my mind
I find I can't rely on myself

[myself]
I ask why, but in my mind
I find I can't rely on myself

I can't hold on
To what I want when I'm stretched so thin
It's all too much to take in
I can't hold on
To anything watching everything spin
With thoughts of failure sinking in

If I
Turn my back I'm defenseless
And to go blindly seems senseless
If I hide my pride and let it all go on / then they'll
Take from me 'till everything is gone
If I let them go I'll be outdone
But if I try to catch them I'll be outrun
If I'm killed by the questions like a cancer
Then I'll be buried in the silence of the answer

[by myself]
[myself]
I ask why, but in my mind
I find I can't rely on myself
[myself]
I ask why, but in my mind
I find I can't rely on myself

I can't hold on
To what I want when I'm stretched so thin
It's all too much to take in
I can't hold on
To anything watching everything spin
With thoughts of failure sinking in

How do you think / I've lost so much
I'm so afraid / I'm out of touch
How do you expect / I will know what to do
When all I know / Is what you tell me to
Don't you (know)
I can't tell you how to make it (go)
No matter what I do, how hard I (try)
I can't seem to convince myself (why)
I'm stuck on the outside

How do you think / I've lost so much
I'm so afraid / I'm out of touch
How do you expect / I will know what to do
When all I know / Is what you tell me to
Don't you (know)
I can't tell you how to make it (go)
No matter what I do, how hard I (try)
I can't seem to convince myself (why)
I'm stuck on the outside

I can't hold on
To what I want when I'm stretched so thin
It's all too much to take in
I can't hold on
To anything watching everything spin
With thoughts of failure sinking in

I can't hold on
To what I want when I'm stretched so thin
It's all too much to take in
I can't hold on
To anything watching everything spin
With thoughts of failure sinking...

See video
 Pokušajte poravnati
Srpski

Na sebe

Versions: #1#2

Šta da radim da ih ignorišem iza mene?
Da li pratim slepo svoje instinkte?
Da li krijem svoj ponos/od ovih loših snova
I predam se tužnim mislima koje izazivaju bes?
Da li / sedim ovde i probam da podnesem?
Ili da / probam da ih uhvatim na delu?
Da li da verujem nekome i budem prevaren isfoliranošću,
Ili da ne verujem nikome i živim u samoći?
Jer se ne mogu držati / kada sam rastrzan
Pravim dobre poteze ali sam izgubljen iznutra
Stavim moju dnevnu fasadu ali onda
Samo završim bivajući opet povređen

Na sebe(sebe)
Pitam zašto,ali u mom umu
Nađem da ne mogu da se oslonim na sebe

(sebe)
Pitam zašto,ali u mom umu
Nađem da ne mogu da se oslonim na sebe

Ne mogu da se držim
Za ono šta želim kada sam rastrzan
Sve je to previše da se prihvati
Ne mogu da se držim
Za bilo šta gledajući sve se obrće
Sa mislima o neuspehu kako ulaze u glavu

Ako
Okrenem leđa ja sam bez odbrane
A ići slepo izgleda bezrazumno
Ako sakrijem ponos i pustim da se sve nastavi / onda će oni
Uzeti od mene dok sve ne nestane
Ako ih pustim da odu biću nadmašen
Ali ako probam da ih uhvatim biću nadtrčan
Kad bih bio ubijen pitanjima kao rak
Onda ću biti sahranjen u tišini odgovora

(Na sebe)
(sebe)
Pitam zašto,ali u mom umu
Nađem da ne mogu da se oslonim na sebe
(sebe)
Pitam zašto,ali u mom umu
Nađem da ne mogu da se oslonim na sebe

Ne mogu da se držim
Za ono šta želim kada sam rastrzan
Sve je to previše da se prihvati
Ne mogu da se držim
Za bilo šta gledajući sve se obrće
Sa mislima o neuspehu kako ulaze u glavu

Kako misliš / Izgubio sam tako mnogo
Tako sam uplašen / Van sveta sam
Kako očekuješ / Da ću znati šta da radim
Kada sve što znam / Je ono što mi ti kažeš
Zar ti (ne znaš)
Ne mogu ti reći kako da učiniš da (ode)
Bez obzira šta radim,koliko jako se (trudim)
Izgleda da ne mogu da ubedim sebe (zašto)
Zaglavljen sam izvan

Kako misliš / Izgubio sam tako mnogo
Tako sam uplašen / Van sveta sam
Kako očekuješ / Da ću znati šta da radim
Kada sve što znam / Je ono što mi ti kažeš
Zar ti (ne znaš)
Ne mogu ti reći kako da učiniš da (ode)
Bez obzira šta radim,koliko jako se (trudim)
Izgleda da ne mogu da ubedim sebe (zašto)
Zaglavljen sam izvan

Ne mogu da se držim
Za ono šta želim kada sam rastrzan
Sve je to previše da se prihvati
Ne mogu da se držim
Za bilo šta gledajući sve se obrće
Sa mislima o neuspehu kako ulaze u glavu

Ne mogu da se držim
Za ono šta želim kada sam rastrzan
Sve je to previše da se prihvati
Ne mogu da se držim
Za bilo šta gledajući sve se obrće
Sa mislima o neuspehu kako ulaze u glavu

Postavljeno od olivia d. u Sri, 20/06/2012 - 22:20
zahvaljeno 8 puta
Guests thanked 8 times
Komentari