Поп

Engleski

Pop

 

Pop

Dirty pop, NSYNC yo B.T.
Sick and tired of hearing
All these people talk about
What's the deal with this pop life
And when is gonna fade out
The thing you got to realize
What we doing is not a trend
We got the gift of melody
We gonna bring it till the end (Come on now)

It doesn't matter 'Bout the car I drive or
What I wear around my neck
All that matters Is that you recognize
That it's just about respect
It doesn't matter About the clothes I wear
And where I go and why
All that matters Is that you get hyped and
We'll do it to you every time (Come on now)

Do you ever wonder why
This music gets you high? It takes you on a ride
Feel it when your body Starts to rock
(Your body starts to rock)
Baby you can't stop (You can't stop)
And the music's all you got
Come on now This must be, pop

Dirty pop Baby you can't stop
I know you Like this dirty pop
This must be

Now, why you wanna try
To classify the type of thing
That we do
'Cause we're just fine Doin what we like
Can we say the same for you?
Tired of feelin all
Around me animosity
Just worry about yours
'Cause I'ma get mine
Now people can't you see

It doesn't matter 'Bout the car I drive or
The ice around my neck
All that matters Is that you recognize
That it's just about respect (oh)
It doesn't matter About the clothes I wear
And where I go and why
All that matters Is that you get hyped and
We'll give it to you every time (Come on)

Do you ever wonder why (Why?)
This music gets you high? It takes you on a ride
Feel it when your Body starts to rock
(Your body starts to rock)
Baby you can't stop (You can't stop)
And the music's all you got
Baby come on This must be, pop

Ooh Man I'm tired of singing
Dirty, dirty, dirty pop, Dirty pop
Do you ever wonder? *NSYNC

(Oh) Do you ever wonder why (Ever wonder why)
This music gets you high? (Music gets you high)
It takes you on a ride
Feel it when your Body starts to rock
(When your body Starts to rock)
Baby you can't stop (Baby don't stop)
And the music's all you got
Come on now This must be

Do you ever wonder why
This music gets you high? (Music gets you high)
It takes you on a ride
Feel it when your Body starts to rock
(When your body Starts to rock)
Baby you can't stop
The music's all you got This must be, pop

Postavljeno od Maryann1982 u Pon, 16/04/2012 - 13:24
 Pokušajte poravnati
Srpski

Поп

Versions: #1#2

Поп
Прљави поп, НСИНК јо Б.Т.
Болестан и уморан од слушање
Шта сви људи говоре о томе
Како се бавити овим поп животом
А када ће се изгубити
Ствар коју треба да схвате
Оно што ми радимо није тренд
Добили смо дар мелодијом
Ми ћемо га довести до краја (хајде сада)

Није важно која кола возим или
Шта носим око врата
Све што је важно је да сте препознали
Да је све ово само поштовање
Није важно коју одећу носим
И где идем и зашто
Све што је важно је да сте полетели и
Понављаћемо то сваки пут (хајде сада)

Да ли сте се икад питали зашто
Музика подиже овако високо? Наводи вас на пут
Осетите кад ваше тело почне да се тресе
(Ваше тело почне да се тресе)
Драга не можеш да станеш (Не можеш да станеш)
И музика је све што добијеш
Хајде сада, То мора бити поп

Прљави поп, драга не можеш престати
Знам да ти се свиђа прљави поп
То мора бити

Сада, зашто желите пробати
Да класификујете ствари
То радимо
Јер ми смо само добро оно што смо желели да радимо
Може ли се рећи исто за вас?
Уморни од свих осећаја
Око мене злоба
Само брините о вашој
Јер ја узимам своје
Сада људи не могу да виде

Није важно која кола возим или
Шта носим око врата
Све што је важно је да сте препознали
Да је све ово само поштовање(Ох)
Није важно коју одећу носим
И где идем и зашто
Све што је важно је да сте полетели и
Понављаћемо то сваки пут (хајде сада)

Да ли сте се икад питали зашто (Зашто?)
Музика подиже овако високо? Наводи вас на пут
Осетите кад ваше тело почне да се тресе
(Ваше тело почне да се тресе)
Драга не можеш да станеш (Не можеш да станеш)
И музика је све што добијеш
Хајде сада, То мора бити поп

Оох човече уморан сам од певања
Прљави, прљави, прљави поп, прљави поп
Да ли сте икада?

Да ли сте се икад питали зашто (Икад питали зашто)
Музика подиже овако високо?(Музика подиже високо)
Наводи вас на пут
Осетите кад ваше тело почне да се тресе
(Ваше тело почне да се тресе)
Драга не можеш да станеш (Не можеш да станеш)
И музика је све што добијеш
Хајде сада, То мора бити

Да ли сте се икад питали зашто
Музика подиже овако високо?(Музика подиже високо)
Наводи вас на пут
Осетите кад ваше тело почне да се тресе
(Ваше тело почне да се тресе)
Драга не можеш да станеш (Не можеш да станеш)
И музика је све што добијеш
Хајде сада, То мора бити поп

Postavljeno od Milan31 u Uto, 24/07/2012 - 12:04
zahvaljeno 3 puta
Gost zahvalio 3 puta
Više prijevoda od "Pop"
Engleski → Srpski - Milan31
Komentari