رویاهای شیرین

Engleski

Sweet Dreams

 

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas,
Everybody's looking for something.

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused.

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas
Everybody's looking for something

Hold your head up
Keep your head up, movin' on
Hold your head up, movin' on
Keep your head up, movin' on
Hold your head up
Keep your head up, movin' on
Hold your head up, movin' on
Keep your head up, movin' on

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused.

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas
Everybody's looking for something

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas
Everybody's looking for something

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas
Everybody's looking for something

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world
And the seven seas
Everybody's looking for something

Postavljeno od Illudia u Pon, 31/05/2010 - 18:29
Zadnje uređeno od benevoliste u Uto, 31/03/2015 - 11:38
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

رویاهای شیرین

Versions: #1#2

رویاهای شیرین از این ساخته شده اند
من که هستم که این ادعا را رد کنم؟
به دور دنیا و در هفت دریا سفر کرده ام
هرکسی در جستجوی چیزیست
برخی از انها می خواهند از تو استفاده کنند
برخی از انها می خواهند مورد استفاده ی تو قرار گیرند
برخی از انها می خواهند از تو سو استفاده کنند
برخی از انها می خواهندتو از انها سواستفاده کنی

رویاهای شیرین از این ساخته شده اند
من که هستم که این ادعا را رد کنم؟
به دور دنیا و در هفت دریا سفر کرده ام
هرکسی در جستجوی چیزیست
برخی از انها می خواهند از تو استفاده کنند
برخی از انها می خواهند مورد استفاده ی تو قرار گیرند
برخی از انها می خواهند از تو سو استفاده کنند
برخی از انها می خواهندتو از انها سواستفاده کنی

من میخواهم تو را مورد استفاده و سو استفاده قرار دهم
من میخواهم بدانم درون تو چیست
(زمزمه کنان) سرت را بالا بگیر و حرکت کن
سرت را بالا بگیر و حرکت کن
سرت را بالا بگیر و حرکت کن
سرت را بالا بگیر و حرکت کن
سرت را بالا بگیر و حرکت کن
سرت را بالا بگیر و حرکت کن
حرکت کن

رویاهای شیرین از این ساخته شده اند
من که هستم که این ادعا را رد کنم؟
به دور دنیا و در هفت دریا سفر کرده ام
هرکسی در جستجوی چیزیست
برخی از انها می خواهند از تو استفاده کنند
برخی از انها می خواهند مورد استفاده ی تو قرار گیرند
برخی از انها می خواهند از تو سو استفاده کنند
برخی از انها می خواهندتو از انها سواستفاده کنی

من میخواهم تو را مورد استفاده و سو استفاده قرار دهم
من میخواهم بدانم درون تو چیست

Postavljeno od yasi u Ned, 25/09/2011 - 18:44
Autorovi komentari:

Really nice song...

zahvaljeno 3 puta
Gost zahvalio 3 puta
Komentari
benevoliste     Ožujak 31st, 2015

Hi! The lyrics are updated. The previous ones were from Marilyn Manson's version. You may want to reshape your translation.