Tangled up in blue

Švedski

Uppsnärjd i det blå

 

(Men du sover ju, du hör ju inte på
Men du sover ju, du hör ju inte på, men du sover ju...)

”Dom måste lära sig gå”, det är vad folk säger när det är vi två.
Vi måste härifrån, den här stan drar ner oss till botten av ån.

Och dekadensen är hård, alla mina vänner har gett upp sömn.
Dekadens är så svårt, och jag har aldrig fångat en enda dröm.
Och jag står framför spegeln,
jag vill förändra allt, och allt som jag ser i den.
Du har vart ute i världen i flera år,
när jag stanna på mitt rum och såg dagarna gå.

Så uppsnärjd i det blå.

Prinsessan Eva, i nylackerade skor.
Hon är min vän.
Eva, jag hänger mig för kärleken.
"Var inte så högtidlig, du med din dramatik och stesolid"
Men en dag kommer jag och du, verkligen bli gamla.
Men jag älskar dig nu.

Jag har aldrig sett nån så, uppsnärjd i det blå. (wooooh)

Men Eva, Eva.
Eva, Eva.
Vi måste börja leva.

Postavljeno od kanske u Pon, 22/02/2010 - 12:47
 Pokušajte poravnati
Engleski

Tangled up in blue

Versions: #1#2#3

(but you're sleeping, of course you're not listening
but you're sleeping, of course you're not listening
but you're sleeping, of course...)

"They need to learn to walk", is what people say when it's the two of us
we've got to get away from here, this town is dragging us down to the bottom of the river

And the decadence is hard, all my friends have given up sleep
decadence is so difficult, and I've never gotten a single dream
and I stand in front of the mirror
I want to change everything, and everything I see in it
You've been out in the world for several years
when I stay in my room and saw the days go

So tangled up in blue

The princess Eva, in newly-painted shoes
she's my friend
Eva, I'm hanging myself for love
"Don't be so solemn, you with your melodrama and valium"
But one day you and I will be really old
but I love you now

I've never seen anyone so tangled up in blue

But Eva, Eva
Eva, Eva
we have to start living

Postavljeno od kanske u Pon, 22/02/2010 - 12:53
zahvaljeno 2 puta
Gost zahvalio 2 puta
Više prijevoda od "Uppsnärjd i det blå"
Švedski → Engleski - kanske
Komentari