ما یکی هستیم

Engleski

We Are One

As you go through life you'll see
There is so much that we
Don't understand
And the only thing we know
Is things don't always go
The way we planned

But you'll see every day
That we'll never turn away
When it seems all your dreams come undone
We will stand by your side
Filled with hope and filled with pride
We are more than we are
We are one

Family, family
We are one

If there's so much I must be,
Can I still just be me
The way I am?
Can I trust in my own heart
Or am I just one part
Of some big plan?

Even those who are gone
Are with us as we go on
Your journey has only begun
Tears of pain, tears of joy
One thing nothing can destroy
Is our pride, deep inside
We are one

We are one, you and I
We are like the earth and sky
One family under the sun
All the wisdom to lead
All the courage that you need
You will find when you see
We are one

As long as you live here,
It's who you are
You'll understand someday

Postavljeno od Katina u Pet, 01/01/2010 - 00:00
Zadnje uređeno od Knee427 u Pet, 03/07/2015 - 14:35
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

ما یکی هستیم

همونطور که توی زندگی پیش میری می بینی که
چیزهای زیادی هست که
ما نمیفهمیم
و تنها چیزی که میدونیم
اینه که همه چیز همیشه اونطوری که ما میخواهیم
پیش نمیره

اما هر روز میبینی که
که ما هیچوقت برنمیگردیم
وقتی بنظر میرسه که تموم رویاهات بی نتیجه مونده اند
ما در کنارت خواهیم موند
سرشار از امید و غرور
مهم تر از اینکه ما,"ما"هستیم
اینه که ما یکی هستیم

خانواده خانواده
ما یکی هستیم

اگه چیزای زیادی هست که من باید باشم
میتونم بازم "خودم"بمونم
همونطوری که هستم؟
میتونم به قلبم اعتماد کنم؟
یا فقط قسمتی از
یه نقشه ی بزرگم؟

حتی اونهایی که رفته اند
همونطور که پیش میریم با ما هستند
سفر تو تازه شروع شده
اشکهای غم,اشکهای شوق
یه چیز هست که هیچ چیز نمیتونه نابودش کنه
و اون غرور ماست که تو عمق وجودمونه
ما یکی هستیم

ما یکی هستیم,من و تو
ما مثل آسمون و زمین هستیم
یه خانواده زیر خورشید
تموم تدبیری که برای رهبری لازمه
تموم شجاعتی که نیاز داری
پیداشون میکنی وقتی بدونی
ما یکی هستیم

تا وقتی اینجا زندگی میکنی
این چیزیه که هستی
یه روز منظورمو میفهمی

Postavljeno od minuch u Ned, 11/03/2012 - 18:32
zahvaljeno 2 puta
KorisnikTime ago
edris10003 godine 20 tjedana
Gost zahvalio 1 put
KorisnikObjavljeno prije
edris10003 godine 20 tjedana
5
Komentari