یک سال بدون بارون

Engleski

A Year Without Rain

 

Can you feel me
When I think about you
With every breath I take
Every minute
No matter what I do
My world is an empty place

Like I've been wandering the desert
For a thousand days (oh)
Don't know if it's a mirage
But I always see your face, Baby

I'm missing you so much
Can't help it, I'm in love
A day without you is like a year without rain
I need you by my side
Don't know how I'll survive
A day without you is like a year without rain

The stars are burning
I hear your voice in my mind (in my mind)
Can't you hear me calling
My heart is yearning
Like the ocean that's running dry
Catch me I'm falling

It's like the ground is crumbling underneath my feet
Won't you save me
This gonna be a monsoon
When you get back to me (oh baby)

I'm missing you so much
Can't help it, I'm in love
A day without you is like a year without rain
I need you by my side
Don't know how I'll survive
A day without you is like a year without rain

So let this drought come to an end
And make this desert flower again
I'm so glad you found me
Stick around me
Baby baby baby (oh)

It's a world of wonder
With you in my life
So hurry baby
Don't waste no more time
I need you here
I can't explain
But a day without you
Is like a year without rain (oh)

I'm missing you so much
Can't help it, I'm in love
A day without you is like a year without rain
I need you by my side
Don't know how I'll survive
A day without you is like a year without rain

Postavljeno od purplelunacy u Sub, 02/10/2010 - 15:59
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

یک سال بدون بارون

Versions: #1#2

میتوانی مرا احساس کنی؟
وقتی که به تو فکر میکنم
به همراه هر نفسی که میکشم
هر دقیقه
مهم نیست که من چیکار میکنم
دنیای من یک مکان خالیست

مانند اینکه من از دشت تعجب زده شده ام
برای هزار سال
نمیدانم اگر این یک وهم و خیال است
اما من همیشه چهره ی تو را میبینم.عزیزم

دلم برایت تنگ شده
نمیتوانم کاری برایش کنم. من عاشق شده ام
یک روز بدون تو مانند یک سال بدون باران است
من تو را در کنار خودم نیاز دارم
نمیدانم که چطور زنده خواهم ماند
یک روز بدون تو مانند یک سال بدون باران است

ستاره ها شعله میکشند
صدای تو را در ذهنم میشنوم(در ذهنم)
نمیشنوی که صدایت میکنم ؟؟
قلب من در حسرت است
مانند یک اقیانوس که دارد خشک میشود
مرا بگیر دارم می افتم

مانند زمین که دارد در زیر پایم خرد میشود
نمیخواهی مرا نجات دهی؟؟
این مثل یک باد خواهد شد
وقتی تو به سوی من برمیگردی(اوه عزیزم)

من احساساس نبود تو را میکنم
نمیتوانم کاری برایش کنم.من عاشقم
یک روز بدون تو مانند یک سال بدون باران است
من تو رادر کنار خودم نیاز دارم
نمیدونم چطور زنده خواهم ماند
یک روز بدون تو مانند یک سال بدون باران است

بگذار این خشکسالی به پایان برسد
و این دشت را دوباره پر گل درست کند
من خیلی خوشحالم که تو مرا پیدا کردی
در اطراف من بمان
عزیزم عزیزم عزیزم

این دنیا پر از شگفتی است
با وجود تو در زندگی ام
پس عجله کن عزیزم
وقت بیشتری را تلف نکن
من در اینجا به تو احتیاج دارم
نمیتوانم توضیح دهم
اما یک روز بدون تو مانند یک سال بدون باران است

من احساساس نبود تو را میکنم
نمیتوانم کاری برایش کنم.من عاشقم
یک روز بدون تو مانند یک سال بدون باران است
من تو رادر کنار خودم نیاز دارم
نمیدونم چطور زنده خواهم ماند
یک روز بدون تو مانند یک سال بدون باران است

Postavljeno od Samane.zt u Pon, 18/10/2010 - 12:39
zahvaljeno 21 put
Gost zahvalio 21 put
KorisnikObjavljeno prije
حسام الدين4 godine 24 tjedna
5
ellyali4 godine 36 tjedana
5
Komentari