Birlikdə Nəhayət dalszöveg

Azerbajdzsán

Birlikdə Nəhayət

Səbəbsiz qorxular idi
Qayıdırsan ruhuma
Əsəbi ilimiz bitdi
Arzularla gəl yanıma

Sehirli gözlərində
Ümüd dolu qəlbimdə
Alışar yeni həyat
Əl-ələ birlikdə nəhayət

Sehirli gözlərində
Ümüd dolu qəlbimdə
Alışar yeni hisslər
Əl-ələ tutub yenə gəzər

Səbəbsiz ayrılıq idi
Qayıtmasın o anlar
Əsəbi ilimiz bitdi
Birləşir yenə bizim yollar

Kűldve: purplelunacy Vasárnap, 19/02/2012 - 17:17
Hozzászólások