خسته از عشق (ask yorgunu)

خسته از عشق

نگاه کن قلبم تکه تکه شده
همین طور روزهای گذشته
هر تکه اش یه طرف افتاده
برای تو مهم نیست اگه من چیزهایی که تو جاگذاشتی رو پاک کنم
نگاه کن این دنیا به هیچکس رحم نمیکنه
ای وای
گفتند که تو دروغ بودی
منو خیلی دوست داشتی
تو هم مثل من از عشق خسته بودی
مثل اینکه یه قصه بودی
گاهی بودی گاهی نبودی

Kűldve: firooze68 Kedd, 10/07/2012 - 22:33
Eredeti:
thanked 15 times
Guests thanked 15 times
Török

ask yorgunu

More translations of "ask yorgunu"
Török → Perzsa - firooze68
Hozzászólások