عزیزم طاقت بیار (Baby Hold On )

Angol

Baby Hold On

She bought a ticket to nowhere
And she told me that she's sick of this life
She said, "Don't worry, it's alright."
Cause she doesn't wanna see me cry
Oh, I wish that she could see
How beautiful she is to me
Oh, yeah
 
Baby, baby; hold on
Oh, please don't let go
Baby, baby; be strong
So much you don't know
Life is crazy sometimes
I know it's not easy, but
Baby, baby; hold on
 
I wipe the tears from her face
She's forgotten how her smile used to feel
She holds my hand and she whispers,
"Tell me why you love a loser like me."
 
Oh, I wish that she could see
Oh, how beautiful she is to me
Oh, yeah
 
Baby, baby; hold on
Oh, please don't let go
Baby, baby; be strong
So much you don't know
Life is crazy sometimes
I know it's not easy, but
Baby, baby; hold on
 
Baby, baby; hold on
Baby, hold on
Baby, baby; hold on
Oh, yeah, Oh, yeah
 
I wish that you could see
Oh, how beautiful you are to me
Oh, yeah
 
Oh Baby, baby; hold on
Please don't let go
Baby, baby; be strong
So much you don't know
 
Life is crazy sometimes
I know it's not easy
I know it's not easy, but
Baby, baby; hold on
 
Baby, baby; hold on
Baby, baby; hold on
 
Kűldve: Marci30 Szombat, 22/12/2012 - 21:50
videoem: 
Align paragraphs
Perzsa translation

عزیزم طاقت بیار

اون یه بلیت به ناکجا آباد خرید
و به من گفت که حالش از این زندگی به هم میخوره
گفت"نگران نباش همه چیز روبه راهه"
بخاطر اینکه نمیخواد گریه ی من رو ببینه
 
اوه,کاش میتونست ببینه
که از نظر من چقدر زیباست
آره
 
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
خواهش میکنم نرو
قوی باش,عزیزم,عزیزم
چیزهای زیادی هستند که تو نمیدونی
زندگی بعضی وقتها ناملایمه
میدونم که آسون نیست اما
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
 
اشکها رو از صورتش پاک میکنم
اون لبخندی رو که قبلا حس میکرد فراموش کرده
دستهای من رو میگیره و زمزمه میکنه
بگو چرا عاشق بازنده ای مثل من هستی؟
 
اوه,کاش میتونست ببینه
که از نظر من چقدر زیباست
آره
 
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
خواهش میکنم نرو
قوی باش,عزیزم,عزیزم
چیزهای زیادی هستند که تو نمیدونی
زندگی بعضی وقتها ناملایمه
میدونم که آسون نیست اما
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
 
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
طاقت بیار,عزیزم
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
اوه آره,اوه آره
 
اوه,کاش میتونستی ببینی
که از نظر من چقدر زیبایی
آره
 
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
خواهش میکنم نرو
قوی باش,عزیزم,عزیزم
چیزهای زیادی هستند که تو نمیدونی
 
زندگی بعضی وقتها ناملایمه
میدونم که آسون نیست
میدونم که آسون نیست اما
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
 
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
 
Kűldve: minuch Péntek, 25/05/2012 - 15:00
Hozzászólások