Zvaľuj to na dievčatá (Blame It On The Girls)

Angol

Blame It On The Girls

"So i was sitting there in the bank and this guy came up to me and said 'my life stinks' and i saw his gold credit card and i saw the way he was looking at people across the room and i looked at his face and i just said 'dude,your perspective on life sucks'"
 
He's got looks that books take pages to tell
He's got a face to make you fall on your knees
He's got money in the bank to thank and I guess
You could think he's livin' at ease
 
Like lovers on the open shore - what's the matter ?
When you're sitting there with so much more - what's the matter ?
While you're wondering what the hell to be
Are you wishing you were ugly like me ??
 
Blame it on the girls who know what to do
Blame it on the boys who keep hitting on you
Blame it on your mother for the things she said
Blame it on your father but you know he's dead
 
Blame it on the girls
Blame it on the boys
 
Life could be simple but you never fail
To complicate it every single time
You could have children and a wife, a perfect little life
But you blow it on a bottle of wine
 
Like a baby you're a stubborn child - what's the matter ?
Always looking for an axe to grind - what's the matter ?
While you're wondering what the hell to do
We were wishing we were lucky like you
 
Blame it on the girls who know what to do
Blame it on the boys who keep hitting on you
Blame it on your mother for the things she said
Blame it on your father but you know he's dead
 
Blame it on the girls
Blame it on the boys
 
He's got looks that books take pages to tell
He's got a face to make you fall on your knees
He's got money in the bank to thank and I guess
You could think he's livin' at ease
 
Kűldve: dunkelheit Péntek, 29/10/2010 - 10:59
Last edited by SilentRebel83 on Hétfő, 26/05/2014 - 23:04
videoem: 
Align paragraphs
Szlovák translation

Zvaľuj to na dievčatá

Takže som sedel tam v banke a tento chlap prišiel a povedal´Môj život je nanič´a uvidel som jeho zlatú kreditku a videl som ako sa pozeral na ľudí cez miestnosť a pozrel som sa na jeho tvár a iba
povedal ´kámo,tvoja perspektíva do života je naprd´
 
Vyzerá tak krásne, že by sa o tom dali písať dlhé stránky v knihách
Má výraz ,ktorý ti podlomí kolená
Má peniaze v banke aby poďakoval a hádam
Myslíš si , že jeho život je ľahký
 
Ako milenci na otvorenom brehu - nejaký problém ?
Keď tam s ním sedíš oveľa viac - nejaký problém ?
Keď premýšľaš čo to dočerta je
Chceš byť škaredý ako ja ??
 
Zvaľuj to na dievčatá ,ktoré vedia ako to robiť
Zvaľuj to na chlapcov, ktorý ťa bijú
Zvaľuj to na mamu ,pre veci ktoré povedala
Zvaľuj to na otca ale vieš ,že je mŕtvy
 
Zvaľuj to na dievčatá
Zvaľuj to na chlapcov
 
Život môže byť jednoduchý ale nikdy sa ti to nepodarí
Každý nový deň sa komplikuje
Môžeš mať deti a manželku, perfektný malý život
Ale zahodíš to fľašou vína
 
Ako dieťa si tvrdohlavý -nejaký problém?
Vždy hľadáš dôvod na hádku -nejaký problém ?
Pokiaľ sa obávaš čo do pekla spraviť
My si prajeme mať šťastie ako ty
 
Zvaľuj to na dievčatá ,ktoré vedia ako to robiť
Zvaľuj to na chlapcov, ktorý ťa bijú
Zvaľuj to na mamu ,pre veci ktoré povedala
Zvaľuj to na otca ale vieš ,že je mŕtvy
 
Zvaľuj to na dievčatá
Zvaľuj to na chlapcov
 
Vyzerá tak krásne, že by sa o tom dali písať dlhé stránky v knihách
Má výraz ,ktorý ti podlomí kolená
Má peniaze v banke aby poďakoval a hádam
Myslíš si , že jeho život je ľahký
 
Kűldve: Domi Nika Péntek, 17/02/2012 - 09:35
Hozzászólások