Poţi simţi iubirea în noaptea asta? (Can You Feel The Love Tonight?)

Angol

Can You Feel The Love Tonight?

There's a calm surrender to the rush of day
When the heat of the rolling world can be turned away
An enchanted moment, and it sees me through
It's enough for this restless warrior just to be with you
 
And can you feel the love tonight?
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight?
How it's laid to rest
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
 
There's a time for everyone if they only learn
That the twisting kaleidoscope moves us all in turn
There's a rhyme and reason to the wild outdoors
When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours
 
And can you feel the love tonight?
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight?
How it's laid to rest
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
 
Kűldve: maëlstrom Vasárnap, 07/03/2010 - 22:16
Last edited by Fary on Péntek, 27/01/2017 - 18:05
videoem: 
Align paragraphs
Román translation

Poţi simţi iubirea în noaptea asta?

E un calm ce se predă agitaţiei zilei,
Când căldura lumii ce se-nvârte poate fi alungată,
Un moment fermecat şi mă sprijină,
E îndeajuns pentru acest războinic neobosit numai să fie cu tine
 
Şi poţi simţi iubirea în noaptea asta ?
E acolo unde suntem noi,
E îndeajuns pentru acest pribeag cu ochii larg deschişi
Că am ajuns atât de departe
Şi poţi simţi iubirea în noaptea asta?
Cum s-a aşezat pentru a se odihni,
E îndeajuns pentru a-i face regi şi cerşetori
Să creadă în ce e mai bun.
 
Există un timp pentru toţi numai dacă află
Că un caleidoscop răsucit ne mişcă pe toţi în schimb
Există un sens şi un motiv pentru sălbăticia de afară
Când inima acestui călător lovit de soartă bate în acelaşi timp cu a ta.
 
Şi poţi simţi iubirea în noaptea asta ?
E acolo unde suntem noi,
E îndeajuns pentru acest pribeag cu ochii larg deschişi
Că am ajuns atât de departe
Şi poţi simţi iubirea în noaptea asta?
Cum s-a aşezat pentru a se odihni,
E îndeajuns pentru a-i face pe regi şi cerşetori
Să creadă în ce e mai bun.
 
Kűldve: licorna.din.vis Péntek, 11/05/2012 - 19:39
Please help to translate "Can You Feel The Love Tonight?"
Hozzászólások