آنطور که هستی پدیدار کن (Come as you are)

Perzsa translation

آنطور که هستی پدیدار کن

خودت رو آنطور که هستی ، آنطور که بودی نشون بده
طوری باش که من می خوام

مثل یک دوست

مثل یک دوست ، یک دشمن قدیمی

خونسرد باش ، عجله کن

حق انتخاب با توست ، اما فرصت را از دست نده

استراحت کن ، مثل دوست ، مثل یک خاطره قدیمی

به گل و لای فرو برو و در ساحل غوطه ور شو

طوری باش که من می خوام

مثل دوست ، مثل دوست

مثل یک خاطره قدیمی

و قسم میخورم که سلاحی ندارم

نه،من سلاحی ندارم

نه،من سلاحی ندارم

Kűldve: u.and.i Csütörtök, 29/03/2012 - 12:20
thanked 7 times
FelhasználóTime ago
younes.safikhany3 év 26 hét
Guests thanked 6 times
Angol

Come as you are

Videó megtekintése
Hozzászólások