آنطور که هستی پدیدار کن

Angol

Come as you are

Come as you are
As you were
As I want you to be
As a friend
As a friend
As an old enemy
Take your time
Hurry up
The choice is yours
Don't be late
Take a rest
As a friend
As an old memoria
Memoria
Memoria
Memoria

Come dowsed in mud
Soaked in bleach
As I want you to be
As a trend
As a friend
As an old memoria
Memoria
Memoria
Memoria

And I swear
That I don't have a gun
No I don't have a gun
No I don't have a gun
Memoria
Memoria
Memoria (don't have a gun)

And I swear
That I don't have a gun
No I don't have a gun
No I don't have a gun
No I don't have a gun
No I don't have a gun

Memoria
Memoria

Videó
Videó megtekintése
Try to align
Perzsa

آنطور که هستی پدیدار کن

خودت رو آنطور که هستی ، آنطور که بودی نشون بده
طوری باش که من می خوام

مثل یک دوست

مثل یک دوست ، یک دشمن قدیمی

خونسرد باش ، عجله کن

حق انتخاب با توست ، اما فرصت را از دست نده

استراحت کن ، مثل دوست ، مثل یک خاطره قدیمی

به گل و لای فرو برو و در ساحل غوطه ور شو

طوری باش که من می خوام

مثل دوست ، مثل دوست

مثل یک خاطره قدیمی

و قسم میخورم که سلاحی ندارم

نه،من سلاحی ندارم

نه،من سلاحی ندارم

Kűldve: u.and.i Csütörtök, 29/03/2012 - 12:20
thanked 6 times
FelhasználóTime ago
younes.safikhany2 év 21 hét
Guests thanked 5 times
0
Értékelésed: Nincs
Hozzászólások