بازگشت به زندگی (Coming Back To Life)

Angol

Coming Back To Life

Where were you when I was burned and broken
While the days slipped by from my window watching
And where were you when I was hurt and I was helpless
'Cause the things you say and the things you do surround me
While you were hanging yourself on someone else's words
Dying to believe in what you heard
I was staring straight into the shining sun
 
Lost in thought and lost in time
While the seeds of life and the seeds of change were planted
Outside the rain fell dark and slow
While I pondered on this dangerous but irresistible pastime
I took a heavenly ride through our silence
I knew the moment had arrived
For killing the past and coming back to life
 
I took a heavenly ride through our silence
I knew the waiting had begun
And headed straight… into the shining sun
 
Kűldve: turcanin Szombat, 17/12/2011 - 03:41
Last edited by Fary on Csütörtök, 05/11/2015 - 11:27
Videó megtekintése
Align paragraphs
Perzsa translation

بازگشت به زندگی

کجا بودی وقتی داشتم می سوختم و میشکستم
روزایی که پشت پنجره سپری می کردم
کجا بودی وقتایی که من آسیب دیده و ناامید بودم
"به خاطر چیزایی که تو گفتی و کارایی که اطراف من انجام دادی
وقتی که تو خودتُ با سماجت تو واژه های یکی دیگه دنبال می کردی
می مردی واسه باور چیزایی که میشنیدی
من مستقیما خیره می شدم به طلوع خورشید
گم شده در گمان و گم شده در زمان
وقتی که بذر زندگی . بذر تغییر کاشته می شد
بیرون بارون تاریک و آروم می بارید
وقتی که من به این تفریح پرخطر غیرقابل مقاومت فکر می کردم
من سفری آسمونی کردم در طول سکوتمون
می دونستم اون لحظه رسیده بود
برای کشتن گذشته و بازگشت به زندگی
من سفری آسمونی کردم در طول سکوتمون
می دونستم انتظار رسیده بود
و مستقیما ابتدای خط ایستادم... به سوی طلوع خورشید
 
Kűldve: Paris Kedd, 21/02/2012 - 14:57
thanked 19 times
FelhasználóTime ago
sweetman19854 év 5 hét
Guests thanked 18 times
Please help to translate "Coming Back To Life"
Hozzászólások
masih     március 12th, 2012

زیبا بود...مرسی...

Paris     április 18th, 2012

مرسی