دەبڕۆ

Kurdish (Sorani)

Da Bro

Xamy be aman de bro
Warzy tarikm da bro
Sally paizm da bro
Etr mn le dargay to nadam
La awy gharibi dll nadam
Mn kaseky tr dadwenm
Da bro. Da day bro
Ba yak nagain Mn U To
Dilm bo aw dabe
Gullm bo aw dabe
Da sa Kham day bro...
Pek nagain mn u to
Ay kham bro ba jem bella
Dlly parwanam la yad ka
Ay kham etr to ogher ka
Eshqu sozy mn la birka
Dlleky tr Helanama
Ta mirdn aw mallu jema

خامی به‌ ئامان ده‌ برۆ
وارزی تارکم دا برۆ
ساڵی پازم دا برۆ
ئه‌تر من له‌ دارگای تۆ نادام
لا ئاوی غارب دڵ نادام
من کاسه‌کی تر دادوه‌نم
دا برۆ. دا دای برۆ
با یاک ناگان من و تۆ
دلم بۆ ئاو دابه‌
گوڵم بۆ ئاو دابه‌
دا سا کهام دای برۆ. . .
په‌ک ناگان من و تۆ
ئای کهام برۆ با ژه‌م به‌ڵا
دڵی پاروانام لا یاد کا
ئای کهام ئه‌تر تۆ ئۆغه‌ر کا
ئه‌سهقو سۆزی من لا برکا
دڵه‌کی تر هه‌لاناما
تا مردن ئاو ماڵو ژه‌ما

Submitter's comments:
i hope this right

Submitter's comments:

write according spelling i am sorry Laughing out loud

Videó
Videó megtekintése
Try to align
Transliteration

دەبڕۆ

خامی به‌ ئامان ده‌ برۆ
وارزی تارکم دا برۆ
ساڵی پازم دا برۆ
ئه‌تر من له‌ دارگای تۆ نادام
لا ئاوی غارب دڵ نادام
من کاسه‌کی تر دادوه‌نم
دا برۆ. دا دای برۆ
با یاک ناگان من و تۆ
دلم بۆ ئاو دابه‌
گوڵم بۆ ئاو دابه‌
دا سا کهام دای برۆ. . .
په‌ک ناگان من و تۆ
ئای کهام برۆ با ژه‌م به‌ڵا
دڵی پاروانام لا یاد کا
ئای کهام ئه‌تر تۆ ئۆغه‌ر کا
ئه‌سهقو سۆزی من لا برکا
دڵه‌کی تر هه‌لاناما
تا مردن ئاو ماڵو ژه‌ما

Kűldve: aljufrie89 Vasárnap, 12/08/2012 - 09:04
Szerző észrevételei:

i hope this right

0
Értékelésed: Nincs
Hozzászólások