در کنار تو (An deiner Seite)

Perzsa translation

در کنار تو

هنوزم قلب و عشق من باش
نترس
من یه دوستم
کسی که با تو حرف میزنه
 
من صبر کرده ام و امیدوار بوده ام
که اون لحظه ای که ممکنه هرگز نیاد
یا شاید هرگز اتفاق نیفته
 
من به عقب دارم نگاه میکنم
به اون زمان شگفت زمان
تو به من کمک کردی که کامل باشم
دلیل زندگی من و پناه من
تو دعوا کردی
و تمام لحظات رو با من تقسیم کردی
من افتخار میکنم
که الانم با تو باشم
 
تصویرتو میبینم
و چشماو میبندم
و اتاق هایی که دیگه خالی نیستن
بذار هر چیز دیگه باقی بمونه
تصویرتو میبینم
و این یک لحظه
باقی میمونه دارایی من
بهشت هرگز برش نمیگردونه
 
تو اومدی پیش من
قبل از صدای اول
وقتی که ساعت شنی پایان ناپذیر به نظر میرسید
تو زندگی کرده ای
تو با من دعوا کردی با هر طوفان
تو هیچ وقت چیزی نخواستی
تو فقط دادی و عطا کردی
 
تو بهم نشون دادی
چه چیزی واقعا مهمه
تو مصرانه خنده رو لبام گذاشتی
با اون زل زدن ساکتت
بدون هیچ کلمه ای
اما پر از عشق و زندگی
تو خیلی از وجود خودت به من دادی
 
من به عقب دارم نگاه میکنم
به اون زمان شگفت زمان
تو به من کمک کردی که کامل باشم
دلیل زندگی من و پناه من
تو دعوا کردی
و تمام لحظات رو با من تقسیم کردی
من افتخار میکنم
که الانم با تو باشم
 
تصویرتو میبینم
و چشماو میبندم
و اتاق هایی که دیگه خالی نیستن
بذار هر چیز دیگه باقی بمونه
تصویرتو میبینم
و این یک لحظه
باقی میمونه دارایی من
بهشت هرگز برش نمیگردونه
 
میذارم بری
و برات آرزوی همه ی شانس های توی دنیا رو میکنم
در این لحظه
تو تنها چیزی هستی که به شمار میاد
بذار بره
فقط برو بخواب
من همیشه در کنارتم
 
Kűldve: esther_ster Vasárnap, 15/07/2012 - 21:26
thanked 5 times
FelhasználóTime ago
Farzad.H1 év 15 óra
Guests thanked 4 times
Német

An deiner Seite

Bleib still liegen mein Herz
Erschreck dich nicht
Ich bin ein Freund
Der zu dir spricht
 
Ich hab gewartet und gehofft
Dass der Moment vielleicht niemals kommt
Dass er einfach vorübergeht
 

Tovább

Hozzászólások