Demokracie (Democracy)

Angol

Democracy

It's coming through a hole in the air,
from those nights in Tiananmen Square.
It's coming from the feel
that this ain't exactly real,
or it's real, but it ain't exactly there.
From the wars against disorder,
from the sirens night and day,
from the fires of the homeless,
from the ashes of the gay:
Democracy is coming to the U.S.A.

It's coming through a crack in the wall;
on a visionary flood of alcohol;
from the staggering account
of the Sermon on the Mount
which I don't pretend to understand at all.
It's coming from the silence
on the dock of the bay,
from the brave, the bold, the battered
heart of Chevrolet:
Democracy is coming to the U.S.A.

It's coming from the sorrow in the street,
the holy places where the races meet;
from the homicidal bitchin'
that goes down in every kitchen
to determine who will serve and who will eat.
From the wells of disappointment
where the women kneel to pray
for the grace of God in the desert here
and the desert far away:
Democracy is coming to the U.S.A.

Sail on, sail on
O mighty Ship of State!
To the Shores of Need
Past the Reefs of Greed
Through the Squalls of Hate
Sail on, sail on, sail on, sail on.

It's coming to America first,
the cradle of the best and of the worst.
It's here they got the range
and the machinery for change
and it's here they got the spiritual thirst.
It's here the family's broken
and it's here the lonely say
that the heart has got to open
in a fundamental way:
Democracy is coming to the U.S.A.

It's coming from the women and the men.
O baby, we'll be making love again.
We'll be going down so deep
the river's going to weep,
and the mountain's going to shout Amen!
It's coming like the tidal flood
beneath the lunar sway,
imperial, mysterious,
in amorous array:
Democracy is coming to the U.S.A.

Sail on, sail on ...

I'm sentimental, if you know what I mean
I love the country but I can't stand the scene.
And I'm neither left or right
I'm just staying home tonight,
getting lost in that hopeless little screen.
But I'm stubborn as those garbage bags
that Time cannot decay,
I'm junk but I'm still holding up
this little wild bouquet:
Democracy is coming to the U.S.A.

Kűldve: viki47 Kedd, 12/06/2012 - 11:42
Videó megtekintése
Try to align
Cseh translation

Demokracie

Přichází to skrze díru ve vzduchu
z těch nocí Na Tiananmenském náměstí.
přichází to z toho pocitu
že tohle není úplně skutečné,
nebo je to skutečný, ale není to úplně tam.
Z válek proti chaosu,
z nočních a denních sirén
z plamenů bezdomovců,
z popela gaye:
Demokracie přichází do U.S.A.

Příchází ze škvíry ve zdi;
ve vizionářské záplavě alkoholu;
z neuvěřitelného popisu
Kázání na Hoře
kterému nepředstírám že rozumím.
Přichází z ticha
na molu v zálivu,
ze statečného, odvážného, otlučeného
srdce Chevroletu:
Demokracie přichází do U.S.A.

Přichází z utrpení na ulici,
svatých místech kde se setkávají rasy;
z vražedných sviňáků
kteří klesají v každé kuchyni
aby určili kdo bude obsluhovat a kdo bude jíst.
Ze studnic zklamání
kde si ženy klekají aby se modlily
za milosrdenství Boha na poušti zdejší
a na poušti vzdálené:
Demokracie přichází do U.S.A.

Vypluj, vypluj
o mocná Lodi státu!
k Pobřežím nuzných
minout Útesy chamtivosti
skrz Bouři nenávisti
Vypluj, vypluj, vypluj, vypluj.

Příchází do Ameriky poprvé,
kolébka toho nelepšího a toho nejhoršího.
je tady je na dosah
a mašinérie pro změnu
a je tady mají duchovní žízeň.
Je tady rozvrácená rodina
a je tady osamělá řeč
že srdce se má otevřít
zásadním způsobem:
Demokracie přichází do U.S.A.

Přichází z žen a mužů
O zlato, budeme se znovu milovat
Budeme klesat tak hluboko
řeka bude plakat,
a hory zakřičí Amen!
Přichází jako přílivová vlna
pod měsíční nadvládou
majestátní, tajemný,
v milostné sestavě:
Demokracie přichází do U.S.A.

Vypluj, vypluj...

Jsem sentimentální, jestli víš co myslím
miluji tu zemi nemohu vystát ten výjev.
A nejsem ani nelevo ani napravo
jen dnes v noci zůstávám doma,
ztrácím se v tom beznadějném malém obrazu.
Ale já jsem tvrdohlavý jako ty pytle na odpadky
které ani Čas nerozloží,
jsem vykopávka ale pořád se držím
téhle tak trochu divoké vůně:
Demokracie přichází do U.S.A.

Kűldve: Kostenzie Szombat, 05/01/2013 - 21:36
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
5
Értékelésed: Nincs Átlag: 5 (1 szavazz)
More translations of "Democracy"
Angol → Cseh - Kostenzie
5
Please help to translate "Democracy"
FelhasználóPosted ago
2 év 45 hét
5
Hozzászólások
viki47     január 7th, 2013

Kostenzie, thank you very much for translating Democracy to Czech. It is quite hard text and you have done a super job! I really appreciate your efforts!!!
Vicki.

    január 18th, 2013