برگرد عزیزم (Dön Bebeğim)

Perzsa translation

برگرد عزیزم

بدون تو در اعماق شب
خوابم نمیبره
حتی اگه این تاریکی منو ذوب کنه هم
از تو و آتش عشق دست نمی کشم
 
میدونم روزها باز متولد میشوند
با لمس دستهات قلبم خواهد سوخت
میدونم همه چیز باز اتفاق می افتد
وقتی در آغوش می گیرمت جشمهات خیس میشه
 
در میان شب راه میرم
خورشیدهایم را رها می کنم
باز شدن گل هایم را یکی یکی میبینم
در میان شب راه میرم
از گناه ها می گذرم
عشق های دروغین را از بین میبرم
 
برگرد عزیزم
برگرد,بیچاره شده ام
جدایی اگر اینطور است زیاد طول نمی کشد
برگرد عزیزم
درد زیاد میشود
برگرد برگرد عزیزم
حسرت مرا می کشد
 
Kűldve: Parmida.m Csütörtök, 03/05/2012 - 10:19
thanked 11 times
FelhasználóTime ago
afra23 hét 2 nap
فرید هنرور4 év 13 hét
mahjoor604 év 46 hét
Guests thanked 8 times
Török

Dön Bebeğim

Hozzászólások