بی سروته بی اسم و نشون (Endless, Nameless )

بی سروته بی اسم و نشون

سکوت
من اینجام
من اینجام
ساکت

واضح و روشن
این واقعیت منه
من
مرده ام

مادر

مرگ
با خشونت
هیجان
درست همینجا

مرده
برو به جهنم
من اینجام
درست همین جا

او!

هیچ کس

مرگ
چیزیه که من هستم
برو به جهنم
برو زندان
بعد از اون
جنایت
من اینجام
یه فرصت داری
مرده

بمیر!

Kűldve: esther_ster Szombat, 26/05/2012 - 18:42
Eredeti:
thanked 1 time
FelhasználóTime ago
shahab.khadem2 év 40 hét
Angol

Endless, Nameless

Video Lyrics
Videó megtekintése
Hozzászólások