هر نفسی که می کشی (Every Breath You Take)

Perzsa translation

هر نفسی که می کشی

هر نفسی که میکشی
و هر حرکتی که می کنی
هر استخوانی که می شکنی
هر قدمی که بر می داری
نگاهت خواهم کرد
 
هر روز تنها
و هر کلمه ای که می گویی
هر بازی که بازی کنی
هر شبی که بمانی
می خواهم نگاهت کنم
 
آه،نمی توانی ببینی
تو متعلق به منی؟
چطور قلب ضعیف من درد می گیرد
با هر قدمی که بر می داری
 
هر حرکتی که می کنی
هر عهدی که می شکنی
هر لبخندی ظاهری تو
هر ادعای محکم تو
می خواهم نگاهت کنم
 
پس از رفتن تو،بدون اثری گم شده ام
شب خواب میبینم،تنها می توان چهره ی تو را ببینم
اطرافم را نگاه می کنم،اما این تویی نمیتوانم جایگزینت کنم
خیلی احساس سرما می کنم،و آرزوی آغوشت را دارم
 
آه،نمی توانی ببینی
تو متعلق به منی؟
چطور قلب ضعیف من درد می گیرد
با هر قدمی که بر می داری
 
هر حرکتی که می کنی
هر عهدی که می شکنی
هر لبخندی ظاهری تو
هر ادعای محکم تو
می خواهم نگاهت کنم
 
هر حرکتی که می کنی
هر عهدی که می شکنی
می خواهم نگاهت کنم
 
می خواهم نگاهت کنم
 
Kűldve: masih Szerda, 25/04/2012 - 10:24
thanked 8 times
FelhasználóTime ago
leila_persian_girl4 év 47 hét
Guests thanked 7 times
Angol

Every Breath You Take

FelhasználóPosted ago
aref19894 év 44 hét
4
leila_persian_girl4 év 47 hét
5
Hozzászólások
leila_persian_girl     április 26th, 2012

Nice song and nice translation! Smile

masih     április 26th, 2012

thanks a lot