Fahrenheit

fahrenheit-photo-5.jpg
DalszövegekFordításokKérések
Chu Shen Ru Hua (出神入化)Kínai
Two-Sided Fahrenheit (雙面飛輪海)
Transliteration
Ji Mo Bao Zou (寂寞暴走)Kínai
Love You More and More (越來越愛)
Angol
Ji Xu Ai (繼續愛)Kínai
Super Hot (太熱)
Transliteration
Momo (默默)Kínai
Love You More and More (越來越愛)
Angol
Yue Lai Yue Ai (越來越愛)Kínai
Love You More and More (越來越愛)
Angol
Zhi Dui Ni You Gan Jue [只對你有感覺]Kínai
Fahrenheit [飛輪海]
Angol
Hozzászólások