خیلی دور (Farther Away)

Angol

Farther Away

 
[Guitar Solo Open]
 
I took their smiles and I made them mine.
I sold my soul just to hide the light.
And now I see what I really am,
A thief a whore, and a liar.
I run to you,
(And run away from this hell)
Call out your name,
(Giving up, giving in)
I see you there,
(Still you are)
Farther away.
 
Im numb to you - numb and deaf and blind.
You give me all but the reason why.
I reach but I feel only air at night.
Not you, not love, just nothing.
I run to you,
(And run away from this hell)
Call out your name,
(Giving up, giving in)
I see you there,
(Still you are)
Farther away.
 
Try to forget you,
But without you I feel nothing.
Don't leave me here, by myself.
I can't breathe.
I run to you,
(And run away from this hell)
Call out your name,
(Giving up, giving in)
I see you there,
(Still you are)
Farther away.
 
I run to you,
(And run away from this hell)
Call out your name,
(Giving up, giving in)
I see you there,
(Still you are)
Farther away.
Farther away,
farther away,
farther away,
farther away,
farther away.
 
[Drums Solo with Guitar Background]
[Guitar fades out]
 
Kűldve: Miley_Lovato Vasárnap, 27/11/2011 - 18:53
videoem: 
Align paragraphs
Perzsa translation

خیلی دور

Versions: #1#2
تکنوازی گیتار
 
من لبخند اونها رو دزدیدم ,و اون لبخند ها مال من شدند
من روحم رو فروختم,فقط برای پنهان کردن اون نور
و حالا میبینم که واقعا چی هستم
یه دزد,یه ف ا ح ش ه و یه دروغگو
به سمت تو میدوم
(و از این جهنم فرار میکنم)
اسمت رو فریاد میزنم
(تسلیم میشم,تسلیم میشم)
اونجا میبینمت
(تو هنوز)
خیلی دوری
 
من نسبت به تو بی حسم,بی حس و کر و کور
تو همه چیز رو دراختیارم میذاری به جز علت
من میرسم اما موقع شب فقط هوا رو حس میکنم
نه تو,نه عشق,هیچی
به سمت تو میدوم
(و از این جهنم فرار میکنم)
اسمت رو فریاد میزنم
(تسلیم میشم,تسلیم میشم)
اونجا میبینمت
(تو هنوز)
خیلی دوری
 
سعی میکنم فراموشت کنم
اما بدون تو هیچ احساسی نخواهم داشت
من رو اینجا به حال خودم تنها نذار
نمیتونم نفس بکشم
به سمت تو میدوم
(و از این جهنم فرار میکنم)
اسمت رو فریاد میزنم
(تسلیم میشم,تسلیم میشم)
اونجا میبینمت
(تو هنوز)
خیلی دوری
 
به سمت تو میدوم
(و از این جهنم فرار میکنم)
اسمت رو فریاد میزنم
(تسلیم میشم,تسلیم میشم)
اونجا میبینمت
(تو هنوز)
خیلی دوری
خیلی دور
خیلی دور
خیلی دور
خیلی دور
خیلی دور
 
تکنوازی درام به همراه گیتار در پس زمینه(زیر صدا)
صدای گیتار رفته رفته محو میشود
 
Kűldve: minuch Vasárnap, 25/03/2012 - 18:08
Hozzászólások