تو را التیام ببخشم (Fix you)

Perzsa translation

تو را التیام ببخشم

وقتی نهایت سعیت رو میکنی ولی موفق نمیشی
وقتی چیزی رو که میخوای به دست میاری ولی چیزی رو که نیاز داری به دست نیاری
وقتی خیلی احساس خستگی میکنی ولی خوابت نمیبره
همش داری درجا میزنی
 
و اشکها روی صورتت جاری میشن
وقتی چیزی رو از دست میدی که دیگه نمیتونی جایگزینش کنی
وقتی عاشق کسی هستی ولی عشقت به سرانجام نمیرسه
آیا از این بدتر هم میتونه بشه؟
 
نورها تو را به سمت خانه هدایت میکنند
و استخوان هایت را به آتش میکشند
و من هم سعی میکنم تو را التیام ببخشم
 
خیلی بالا یا خیلی پائین(خیلی خوشحال یا خیلی ناراحت)
وقتی اونقدر عاشقی که نمیتونی از عشقت دل بکنی و رهاش کنی
اما اگر امتحان نکنی هرگز متوجه نمیشی
که تو چقدر ارزشی داری
 
نورها تو را به سمت خانه هدایت میکنند
و استخوان هایت را به آتش میکشند
و من هم سعی میکنم تو را التیام ببخشم
 
اشکها روی صورتت جاری میشن
وقتی چیزی رو از دست میدی که دیگه نمیتونی جایگزینش کنی
اشکها روی صورتت جاری میشن
و من
 
اشکها روی صورتت جاری میشن
وقتی چیزی رو از دست میدی که دیگه نمیتونی جایگزینش کنی
اشکها روی صورتت جاری میشن
و من
 
نورها تو را به سمت خانه هدایت میکنند
و استخوان هایت را به آتش میکشند
و من هم سعی میکنم تو را التیام ببخشم
 
Kűldve: athena.h Szombat, 28/01/2012 - 10:48
thanked 12 times
FelhasználóTime ago
adelej4 év 18 hét
Guests thanked 11 times
Angol

Fix you

When you try your best but you don't succeed
When you get what you want but no what you need
When you feel so tired but you can't sleep
Stuck in reverse
 
And the tears com streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
 

Tovább

Hozzászólások