تو را التیام ببخشم (Fix you)

Angol

Fix you

When you try your best but you don't succeed
When you get what you want but no what you need
When you feel so tired but you can't sleep
Stuck in reverse
 
And the tears com streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
Could it be worse?
 
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
 
And high up above or down below
When you're too in love to let it go
But if you never try you'll never know
Just what you're worth
 
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
 
Tears stream down your face
When you lose something you cannot replace
Tears stream down your face
And I
 
Tears stream down your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face
And I
 
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
 
Last edited by Miley_Lovato on Kedd, 02/06/2015 - 22:46
videoem: 
Align paragraphs
Perzsa translation

تو را التیام ببخشم

وقتی نهایت سعیت رو میکنی ولی موفق نمیشی
وقتی چیزی رو که میخوای به دست میاری ولی چیزی رو که نیاز داری به دست نیاری
وقتی خیلی احساس خستگی میکنی ولی خوابت نمیبره
همش داری درجا میزنی
 
و اشکها روی صورتت جاری میشن
وقتی چیزی رو از دست میدی که دیگه نمیتونی جایگزینش کنی
وقتی عاشق کسی هستی ولی عشقت به سرانجام نمیرسه
آیا از این بدتر هم میتونه بشه؟
 
نورها تو را به سمت خانه هدایت میکنند
و استخوان هایت را به آتش میکشند
و من هم سعی میکنم تو را التیام ببخشم
 
خیلی بالا یا خیلی پائین(خیلی خوشحال یا خیلی ناراحت)
وقتی اونقدر عاشقی که نمیتونی از عشقت دل بکنی و رهاش کنی
اما اگر امتحان نکنی هرگز متوجه نمیشی
که تو چقدر ارزشی داری
 
نورها تو را به سمت خانه هدایت میکنند
و استخوان هایت را به آتش میکشند
و من هم سعی میکنم تو را التیام ببخشم
 
اشکها روی صورتت جاری میشن
وقتی چیزی رو از دست میدی که دیگه نمیتونی جایگزینش کنی
اشکها روی صورتت جاری میشن
و من
 
اشکها روی صورتت جاری میشن
وقتی چیزی رو از دست میدی که دیگه نمیتونی جایگزینش کنی
اشکها روی صورتت جاری میشن
و من
 
نورها تو را به سمت خانه هدایت میکنند
و استخوان هایت را به آتش میکشند
و من هم سعی میکنم تو را التیام ببخشم
 
Kűldve: athena.h Szombat, 28/01/2012 - 10:48
Hozzászólások