Да те поправам (Fix you)

Angol

Fix you

When you try your best but you don't succeed
When you get what you want but no what you need
When you feel so tired but you can't sleep
Stuck in reverse
 
And the tears com streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
Could it be worse?
 
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
 
And high up above or down below
When you're too in love to let it go
But if you never try you'll never know
Just what you're worth
 
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
 
Tears stream down your face
When you lose something you cannot replace
Tears stream down your face
And I
 
Tears stream down your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face
And I
 
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
 
Last edited by Miley_Lovato on Kedd, 02/06/2015 - 22:46
videoem: 
Align paragraphs
Macedón translation

Да те поправам

Кога ќе дадеш сѐ од себе, но нема да успееш
Кога ќе го добиеш она што го сакаш, а не она што ти треба
Кога си многу изморен, но не можеш да заспиеш
Заглавен во рикверц
 
И солзите ти се тркалаат по лицето
Кога ќе изгубиш нешто незаменливо
Кога сакаш некого, ама ќе се упропасти
Би можело ли да биде полошо?
 
Светлата ќе те водат до дома
И ќе ти ги распламенат коските
И јас ќе се обидам да те поправам
 
И горе на високо, или пак долу
Кога си премногу заљубен за да заборавиш
Но, ако никогаш не се обидеш нема да дознаеш
Колку само вредиш
 
Светлата ќе те водат до дома
И ќе ти ги распламенат коските
И јас ќе се обидам да те поправам
 
Солзите ти се тркалаат по лицето
Кога ќе изгубиш нешто незаменливо
Солзите ти се тркалаат по лицето
И јас...
 
Солзите ти се тркалаат по лицето
Ти ветувам дека ќе научам од моите грешки
Солзите ти се тркалаат по лицето
И јас...
 
Светлата ќе те водат до дома
И ќе ти ги распламенат коските
И јас ќе се обидам да те поправам
 
Kűldve: ivank23 Kedd, 26/06/2012 - 14:46
Hozzászólások