احمق عاشق (Fool In Love)

Angol

Fool In Love

Mama, I found a man
Who loves me and understands
Papa, he’s quite a man
He adores me, he’s my biggest fan
And don't get me wrong,
I know he’s not perfect in your eyes
But somehow he’s flawless in mine
 
And you may tell me to run, run now
But I can't do that
We're too far down the hole
He's got a hole on my soul
 
So I guess I'm a fool
I'm a fool in love
But I'm willing to stay here
And bask in the glory of his heart
I guess I'm a fool in love
But I'm willing to look so stupid
Till i've had enough
 
Mama, don't judge me now
I'm not trying to hurt you
I know this won't make you proud
Papa, did I let you down?
Are you ashamed of how your little girl turned out?
 
You'll see a monster
I see a smile
You say it's danger
And I'm in denial
But somehow I feel so safe right now
 
So I guess I'm a fool
I'm a fool in love
But I'm willing to stay here
And bask in the glory of his heart
I guess I'm a fool in love
But I'm willing to look so stupid
Till i've had enough
 
Kűldve: LaGenia Szombat, 19/11/2011 - 08:46
videoem: 
Align paragraphs
Perzsa translation

احمق عاشق

مامان، من یه مرد پیدا کردم
که دوستم داره و منو می فهمه
بابا،اون مرد آرومیه
اون به من احترام می زاره،اون بزرگترین طرفدار منه
و درباره ی من اشتباه فکر نمی کنه
می دونم اون از چشم شما عالی نیست
ولی یه جورایی اون برای من بی نقصه
 
و ممکنه شما به من بگی که بدو، همین الان بدو
ولی من نمی تونم این کار رو بکنم
ما خیلی پیش رفتیم
اون روح منو سوراخ کرده
 
خب فکر می کنم من یه احمقم
توی عشق یه احمقم
ولی می خوام اینجا بمونم
و با شکوه این قلب داغ بشم
فکر می کنم من یه احمقم توی عشق
ولی دلم می خواد احمق به نظر بیام
تا وقتی که به اندازه کافی داشته باشم
 
مامان، الان قضاوتم نکن
سعی نمی کنم اذیتت کنم
می دونم این یاعث افتخار من نیست
پدر،آیا من اجازه دادم سرافکنده بشی؟
آیا از چیزی که الان هستم شرمنده ای؟
 
شما یه دیو خواهید دید
من یه لبخند می بینم
شما می گین این یه خطره
و من تکذیب می کنم
ولی یه جورایی من الان حس امنیت می کنم
 
پس حدس می زنم یه احمقم
یه احمقم توی عشق
ولی آرزو دارم همین جا بمونم
و با عظمت این قلب ،گرم بشم
حدس می زنم توی عشق،احمقم
ولی دلم می خواد خیلی احمق به نظر برسم
تا وقتی که به اندازه ی کافی داشته باشم
 
Kűldve: aida.mohammad Vasárnap, 19/08/2012 - 19:42
Hozzászólások