μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι σημαίνει Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for themes/zen/comments.js in

Editor
Miley_Lovato képe
Csatlakozott: 24/10/2011
Felhasználó online

μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι σημαίνει αυτο;σήμερα μου το έβγαλε πρώτη φορα και όταν έκανα μια μετάφραση δεν την έπερνε,ευχαριστώ

Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for themes/zen/comments.js in /home/lt/public_html/modules/javascript_aggregator/javascript_aggregator.module on line 56

Moderator
dunkelheit képe
Csatlakozott: 11/10/2010
Felhasználó offline. Utoljára bejelenetkezve 2 hét 4 nap

You're not alone here..

Administrator
lt képe
Csatlakozott: 27/05/2008
Felhasználó online

Could you give us some details? Does it happen when you add a translation?

Editor
Miley_Lovato képe
Csatlakozott: 24/10/2011
Felhasználó online

yes or when I am going to do a requested translation.but now I don't see it any more

Moderator
dunkelheit képe
Csatlakozott: 11/10/2010
Felhasználó offline. Utoljára bejelenetkezve 2 hét 4 nap

I see. It happens kinda randomly, though.

Editor
Miley_Lovato képe
Csatlakozott: 24/10/2011
Felhasználó online

mmm...but it was the first time seeing it so I thought it should be better to ask someone..Smile

Administrator
lt képe
Csatlakozott: 27/05/2008
Felhasználó online

Can't reproduce it at the moment, will try more later.