Glass apples (Glasäpplen)

Svéd

Glasäpplen

 

Tänk på allt du lärt mig
jag var ekot i ditt lod
Du spelade ”Taillights Fade”
för gamla tiders skull

Jag övar varje mening
framför spegeln, varje ord
Vi gick från damm till damm
Vi reste jord till jord

Jag tänkte aldrig längre än ett ögonblick i sänder
och just nu
vill jag se min framtid, jag vill se allt som ska komma
genom dimmorna här

Kan jag inte ens se min nervösa tunna hand som söker din

Du ger mig inga löften
och du ställer inga krav
för att du vet exakt
vad jag klarar av

Du ser mig som en jämlik
jag beter mig som ett barn
En ängels tålamod
En djävulsk envishet

Du tänkte alltid längre än det ögonblick när det händer
och just nu
kan vi se vår framtiden ett högteknologiskt konstverk
genom dimmorna här

Din varma slitna hand den sluts försiktigt omkring min
och tar mig med

Du ska lämna mig här ensam
Du ska lämna mig igen
Du måste lita på mig nu

Det är inte bara rädslan
som har bundit mig vid dig
Du måste lita på mig

Tänk på att du lärt mig allt var stolt över ditt verk
och spela en sång för oss
för gamla tiders skull

Kűldve: Ginada Kedd, 09/11/2010 - 16:54
Try to align
Angol translation

Glass apples

Versions: #1#2

Think about all you taught me
I was the echo in your shoulder
You played “Tail lights fade”
For old time’s sake

I practice every sentence
In front of the mirror, every word
We went from dust to dust
We traveled land to land

I never thought longer than a moment at a time
And just now
I want to see my future, I want to see all that will come
Through the fogs here

I can’t even see my nervous thin hand that seeks yours

You give me no promises
And you set no requirements
Because you know exactly
What I get through

You see me as an equal
I behave like a child
An angel’s patience
A devil’s stubbornness

You always thought longer than the moment when it happens
And just now
We can see our future, a hi-tech work
Through the fogs here

Your warm worn hand it’s closed carefully around mine
And takes me with

You will leave me alone here
You will leave me again
You must rely on me now

It’s not just the fear
That’s tied me to you
You must rely on me

Remember that you taught me everything, be proud of your work
And play a song for us
For old time’s sake

Kűldve: blacklune Szombat, 13/11/2010 - 23:31
thanked 5 times
Guests thanked 5 times
More translations of "Glasäpplen"
Svéd → Angol - blacklune
Hozzászólások