متنفرم که عاشقتم (Hate That I Love You)

Angol

Hate That I Love You

Rihanna:
As much as I love you
As much as I need you
And I cant stand you
Must everything you do make me wanna smile
Can I not like you for awhile? (No....)
 
Ne-Yo:
You wont let me
You upset me girl
And then you kiss my lips
All of a sudden I forgive (that I was upset)
Can't remember what you did
 
Rihanna:
But I hate...
You know exactly what to do
So that I cant stay mad at you
For too long thats wrong
 
Ne-Yo:
But I hate...
You know exactly how to touch
So that I dont want to fuss and fight no more
Said I despise that i adore you
 
Rihanna:
And i hate how much i love you boy (yeah...)
I cant stand how much I need you (I need you...)
And I hate how much I love you boy (oooh whoa..)
But I just cant let you go
And I hate that I love you so (oooh..)
 
Ne-Yo:
You completely know the power that you have
The only one makes me laugh
 
Rihanna:
Said its not fair
How you take advantage of the fact
That I..will be under reason why
And it just aint right
 
Both:
One of these days maybe your magic wont affect me
And your kiss wont make me weak
But no one in this world knows me the way you know me
So you'll probably always have a spell on me...
 
Rihanna:
As much i love you (as much as I need you)
As much as I need you
 
Kűldve: Samane.zt Péntek, 28/01/2011 - 13:09
videoem: 
Align paragraphs
Perzsa translation

متنفرم که عاشقتم

ریحانا:
اون قدری که دوستت دارم
اون قدری که بهت نیاز دارم
نمیتونم جلوی تو مقاومت کنم
بیشتر کارهات منو خوشحال می کنن
مگه میشه برای یه لحظه ددوستت نداشته باشم؟ ( نه....)
 
ن.یو:
تو به من اجازه نمیدی
من رو ناراحت می کنی
ولی بعد لبهام رو می بوسی
یکدفعه یادم میره( اینکه ناراحت بودم)
یادم نمیاد که تو قبل از اون چی کار کرده بودی
 
ریحانا:
اما، از این متنفرم
که دقیقا می دونی چی کار کنی
و برای همین نمی تونم از دستت ناراحت باشم
برای مدت طولانی ، این اشتباهه
 
ن.یو:
اما، از این متنفرم
که دقیقا می دونی چه جوری نوازشم کنی
برای همین نمی خوام از دستت عصبانی بشم و دعوا کنم
گفتم با اینکه تو رو می پرستم
 
ریحانا:
و از این متنفرم که چقدر دوستت دارم (آره...)
نمیتونم اینو تحمل کنم که اینقدر بهت نیاز دارم( بهت نیاز دارم)
و از اینکه این همه عاشقتم ، متنفرم عزیزم
ولی با این حال نمیتونم بذارم که بری
و از اینکه این همه عاشقتم ، متنفرم
 
ن.یو:
تو کاملا می دونی که چه قدر قدرت داری
تنها کسی که میتونه منو بخندونه یا ناراحتم کنه
 
ریحانا:
این منصفانه نیست
که تو از اینکه من بی چون و چرا عاشقتم
سو استفاده می کنی
و این اصلا درست نیست
 
هردو:
شاید یه روزی ، دیگه سحر و جادوت رو من اثر نکنه
و دیگه بوسه هات منو سست نکنه
ولی تو این دنیا هیچ کس منو به خوبی تو نمیشناسه
پس احتمالا میتونی همیشه منو در احاطه ی خودت داشته باشی
 
ریحانا:
اون قدری که دوستت دارم (اون قدری که بهت نیاز دارم )
اون قدری که بهت نیاز دارم
 
Kűldve: Samane.zt Péntek, 28/01/2011 - 13:12
Hozzászólások