جعبه ی قلب شکل (Heart Shaped Box )

Angol

Heart Shaped Box

She eyes me like a pisces when I am weak
I've been locked inside your Heart-Shaped box for weeks
I've been drawn into your magnet tar pit trap
I wish I could eat your cancer when you turn black

Hey! Wait!
I've got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hey! Wait!
I've got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Your advice

Meat-eating orchids forgive no one just yet
Cut myself on angel hair and baby's breath
Broken hymen of your highness I'm left black
Throw down your umbilical noose so I can climb right back

Hey! Wait!
I've got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hey! Wait!
I've got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice

Your advice
Your advice
Your advice

Kűldve: Miley_Lovato Szombat, 29/10/2011 - 15:43
Last edited by Miley_Lovato on Hétfő, 24/06/2013 - 09:23
Videó megtekintése
Try to align
Perzsa translation

جعبه ی قلب شکل

وقتی ضعیفم به چشم یکی از ماهی های منطقه البروج حوت به من نگاه میکنه
من برای مدت ها توی جعبه ی قلب شکل تو حبس شده بودم
جاذبه ی گودالی که به عنوان دام از قیر پرش کرده بودی من رو غرق کرده
کاش میتونستم سرطانت رو ببلعم,وقتی که تیره رنگ می شی

آهای!صبر کن!
من یه گله ی دیگه هم دارم
برای همیشه مدیون پیشنهاد با ارزش تو هستم
آهای!صبر کن!
من یه گله ی دیگه هم دارم
برای همیشه مدیون پیشنهاد با ارزش تو هستم
پیشنهاد تو

ارکیدهای گوشتخوار فعلا کسی رو نمی بخشند
خودم رو با تضمین گیسوان فرشته و نفس نوزاد زخمی کردم
ب ک ا ر ت نابود شده ی سرورم,من با زشتی هام تنها موندم
دامت رو پهن کن تا بتونم دوباره ترقی کنم

آهای!صبر کن!
من یه گله ی دیگه هم دارم
برای همیشه مدیون پیشنهاد با ارزش تو هستم
آهای!صبر کن!
من یه گله ی دیگه هم دارم
برای همیشه مدیون پیشنهاد با ارزش تو هستم

پیشنهاد تو
پیشنهاد تو
پیشنهاد تو

Kűldve: minuch Péntek, 27/04/2012 - 09:52
thanked 5 times
Guests thanked 5 times
Hozzászólások