من هستم و من باقی می ماند (Je suis et je resterai)

Francia

Je suis et je resterai

J'ai pas passé toutes les étapes
Ni les forteresses et les portes auxquelles je frappe
S'il faut du temps pour passer mon tour
Je le ferai volontiers s'il m'en était donné
Ne pas succomber à tous les dangers
Que la tentation amène à portée de la main
Et s'il faut du temps, j'irai droit devant
Pour en tirer les leçons qui mènent à la raison

(refrain)
Je suis et je resterai
À tout ce que la vie fera
Dans mon âme et je le resterai
Si le temps m'en était donné
Je suis et resterai
Fidèle à tout ce qui se doit
Comme à ma vie, je le resterai
Si le temps m'en était donné

Petite enfant aux yeux des plus grands
Ils me prendront sous leurs ailes si mon coeur est blanc
Même si je sais que des regards impurs
Se poseront sur moi, je sais que d'autres me rassurent

(refrain)

Et peu importe si les loups desserrent les crocs
Ils ne laisseront pas de marques sur mon cou
Et peu importe si je me détache du lot
Je suis et je resterai (hey hey hey hey)

Je suis et je resterai
Je suis et je resterai

(refrain)

Kűldve: maëlstrom Vasárnap, 12/06/2011 - 04:13
Submitter's comments:

Video clip (bad quality)

Videó megtekintése
Try to align
Perzsa translation

من هستم و من باقی می ماند

من تمام مراحل تصویب نمی کند
نه قلعه و درهای که من زدم
اگر آن طول می کشد زمان گرفتن نوبت به من
من خوشحال می شود اگر او به من بود
آیا تسلیم شدن به تمام خطرات نه
ارمغان می آورد که برای رسیدن به وسوسه
و اگر آن وقت، من پیش خواهد رفت
یاد بگیرند که منجر به دلیل

(کر)
من هستم و من باقی می ماند
به همه چیز که زندگی خواهد کرد
در روح من و من می مانم
اگر هم به من داده شد
من هستم و باقی می ماند
درست است که باید به همه
همانطور که به زندگی من، من می مانم
اگر هم به من داده شد

کودک کوچک در چشم از بزرگترین
من آنها را زیر بال خود را اگر قلب من سفید است
گرچه من می دانم که به نظر می رسد نجس
برخواستن بر من، من می دانم که دیگر، آنها آرامش من

(کر)

و هیچ مهم نیست اگر گرگ دندان های خود را شل
آنها نشانه های بر گردن من را ترک نمی
و هیچ مهم نیست اگر من خاموش زیادی
من هستم و من می مانم (هی هی هی هی)

من هستم و من باقی می ماند
من هستم و من باقی می ماند

(کر)

Kűldve: ao Vasárnap, 12/06/2011 - 09:42
More translations of "Je suis et je resterai"
Francia → Perzsa - ao
Hozzászólások