جمعیت (La Foule)

Francia

La Foule

Je revois la ville en fête et en délire
Suffoquant sous le soleil et sous la joie
Et j'entends dans la musique les cris, les rires
Qui éclatent et rebondissent autour de moi
Et perdue parmi ces gens qui me bousculent
Étourdie, désemparée, je reste là
Quand soudain, je me retourne, il se recule,
Et la foule vient me jeter entre ses bras.
Emportés par la foule qui nous traîne
Nous entraîne
Écrasés l'un contre l'autre
Nous ne formons qu'un seul corps
Et le flot sans effort
Nous pousse, enchaînés l'un et l'autre
Et nous laisse tous deux
Épanouis, enivrés et heureux.
Entraînés par la foule qui s'élance
Et qui danse Une folle farandole
Nos deux mains restent soudées
Et parfois soulevés
Nos deux corps enlacés s'envolent
Et retombent tous deux
Épanouis, enivrés et heureux
Et la joie éclaboussée par son sourire
Me transperce et rejaillit au fond de moi
Mais soudain je pousse un cri parmi les rires
Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras
Emportés par la foule qui nous traîne
Nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre
Je lutte et je me débats
Mais le son de sa voix
S'étouffe dans les rires des autres
Et je crie de douleur, de fureur et de rage
Et je pleure
Entraînée par la foule qui s'élance
Et qui danse Une folle farandole
Je suis emportée au loin
Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole
L'homme qu'elle m'avait donné
Et que je n'ai jamais retrouvé

Kűldve: ivresse Szerda, 03/12/2008 - 13:51
Try to align
Perzsa translation

جمعیت

هنوز به یاد می آورم زمانی را که شهر در شور و هیاهو بود،
سرشار از خوشی در زیر آفتاب.
ودر میان موسیقی، فریاد شادی و خنده ای
که در اطرافم می پیچید را می شنیدم.
و ناپیدا در میان مردمی که تنشان به من برخورد می کرد،
بهت زده و پریشان ایستاده بودم.
تااینکه ناگهان برگشتم، او خودش را عقب کشید
و جمعیت مرا در آغوش او انداخت.
همراه با جمعیتی که ما را با خود می برد،
به این سو و آن سو کشیده می شدیم.
چسبیده به هم،
فقط یک جسم داشتیم.
بدون هیچ تلاشی جمعیت ما را
درحالیکه درکنار هم بودیم به این سو آن سو می برد.
و باعث شده بود که هردومان
شاد، مدهوش و خوشحال شویم.
در میان جمعیتی که به این سو آن سو می رفت
و دیوانه وار می رقصید
دستهایمان در دست هم بود
و گاهی هم بلند می شد.
و بدن های متصل به هم مان به سمت بالا می رفت
و دوباره با هم به پایین می آمد
در حالیکه شاد، مدهوش و خوشحال بودیم.
و شادی ای که از لبخند او ایجاد می شد
درمن نفوذ کرده، در قلبم چندین برابر می شد.
اما ناگهان در میان خنده ها فریاد زدم،
وقتی که جمعیت او را از آغوشم ربود.
همراه با جمعیتی که ما را با خود می برد
به این سو و آن سو رفته از هم دور شدیم.
بسیار تلاش و تقلا کردم
ولی طنین صدای او
در میان خنده ی دیگران محو شد.
و من از ناراحتی، خشم و عصبانیت فریاد زدم،
و گریستم.
در میان جمعیتی که به این سو آن سو می رفت
و دیوانه وار می رقصید،
رفته رفته از او دور و دورتر شدم.
دستانم را گره کرده و نفرین کردم
جمعیتی را که عشقی را که به من داده بود از من می ربود.
عشقی که دیگر هرگز او را نیافتم.

جمعیت - ادیس پیاف -
La Foule - Edith Piaf

Kűldve: fromIran Vasárnap, 03/04/2011 - 21:47
Szerző észrevételei:

بد نیست این چند جمله از شکسپیر رو (با تغییر کانتکست) ضمیمه کنم :

Hotspur:
And by that music let us all embrace;
For, heaven to earth, some of us never shall
A second time do such a courtesy.
هنری چهارم، قسمت اول

thanked 13 times
FelhasználóTime ago
Hamidreza Ardakani1 év 40 hét
Hafez2 év 40 hét
yasi3 év 27 hét
Guests thanked 10 times
FelhasználóPosted ago
yasi3 év 27 hét
5
ao4 év 27 hét
4
Hozzászólások
Hafez     január 12th, 2013

aali!
mer30!
montazere tarjomehat az Piaf hastam.