Viaţa în tehnicolor II

Angol

Life in technicolor II

There's a wild wind blowing
Down the corner of my street
Every night there
The headlights are glowing
There's a cold war coming
On the radio I heard
Baby, it's a violent world

Oh oh love, don't let me go
Won't you take me where the street lights glow?
I can hear it coming
I can hear the siren sound
Now my feet won't touch the ground

Time came a-creeping
Oh and time's a loaded gun
Every road is a ray of light
It goes on
Time'll leak and lead you on
Still it's such beautiful night

Oh oh love, don't let me go
Won't you take me where the street lights glow?
I can hear it coming
Like a serenade of sound
Now my feet won't touch the ground

Gravity release me
And don't ever hold me down
Now my feet won't touch the ground

Try to align
Román

Viaţa în tehnicolor II

E un vânt ce bate sălbatic
La colţul străzii mele
În fiecare noapte acolo
Luminile strălucesc.
Un război rece urmează să vină
La radio am auzit,
Iubito, e o lume violentă.

O, iubire, nu mă lăsa,
N-ai vrea să mă duci acolo unde luminile stradale strălucesc?
O pot auzi venind,
Pot auzi sunetul de sirenă,
Acum picioarele mele nu vor mai atinge pământul

Timpul s-a furişat,
O, timpul e o armă încărcată,
Fiecare drum e o rază de lumină
Merge mai departe,
Timpul se va scurge şi te va duce înainte
Şi totuşi e o noapte atât de frumoasă.

O, iubire, nu mă lăsa,
N-ai vrea să mă duci acolo unde luminile stradale strălucesc?
O pot auzi venind,
Pot auzi sunetul de sirenă,
Acum picioarele mele nu vor mai atinge pământul

Gravitaţie, eliberează-mă
Şi nu mă mai lăsa niciodată jos,
Acum picioarele mele nu vor mai atinge pământul

Kűldve: licorna.din.vis Vasárnap, 27/05/2012 - 18:15
thanked 1 time
FelhasználóTime ago
LightMan1 év 35 hét
0
Értékelésed: Nincs
Hozzászólások