Hou van de manier waarop je liegt Deel II (Love the way you lie Part II)

Angol

Love the way you lie Part II

On the first page of our story
The future seemed so bright
Then this thing turned out so evil
I don’t know why I’m still surprised
Even angels have their wicked schemes
And you take that to new extremes
But you’ll always be my hero
Even though you’ve lost your mind
 
(Chorus)
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s all right
Because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s all right
Because I love the way you lie
I love the way you lie
Ohh, I love the way you lie
 
Now there’s gravel in our voices
Glass is shattered from the fight
In this tug of war, you’ll always win
Even when I’m right
‘Cause you feed me fables from your hand
With violent words and empty threats
And it’s sick that all these battles
Are what keeps me satisfied
 
(Chorus)
 
So maybe I’m a masochist
I try to run but I don’t wanna ever leave
Till the walls are goin’ up
In smoke with all our memories
 
This morning, you wake
A sunray hits your face
Smeared makeup as we lay
In the wake of destruction
Hush baby, speak softly
Tell me I’ll be sorry
That you pushed me
Into the coffee table last night
So I can push you off me
 
Try and touch me
So I can scream at you not to touch me
Run out the room
And I’ll follow you like a lost puppy
Baby, without you, I’m nothing
I’m so lost, hug me
Then tell me how ugly I am
But that you’ll always love me
Then after that, shove me
In the aftermath of the
Destructive path that we’re on
Two psychopaths but we know that
No matter how many knives we put
In each other’s backs
That we’ll have each other’s backs
’Cause we’re that lucky
 
Together, we move mountains
Let’s not make mountains out of molehills
You hit me twice, yeah, but who’s countin’?
I may have hit you three times
I’m startin’ to lose count
But together, we’ll live forever
We found the youth fountain
Our love is crazy, we’re nuts
But I refused counsellin’
This house is too huge
If you move out I’ll burn
All two thousand square feet of it to the ground
Ain’t shit you can do about it
With you I’m in my fuckin’ mind
Without you, I’m out it
 
(Chorus)
 
I love the way you lie
 
Kűldve: ILMYMIK Hétfő, 08/11/2010 - 15:26
videoem: 
Align paragraphs
Holland translation

Hou van de manier waarop je liegt Deel II

Op de eerste bladzijde van ons verhaal
Leek de toekomst zo helder
Toen bleek dit ding zo slecht te zijn
Ik weet niet waarom ik nog steeds verrast ben
Zelfs engelen hebben hun gestoorde ideeën
En jij brengt dat naar nieuwe extremen
Maar je zult altijd mijn held zijn
Zelfs al heb je je verstand verloren
 
Refrein
Ga je daar gewoon staan kijken hoe ik brand
Maar dat is oké
Want ik hou van de manier waarop het pijn doet
Ga je daar gewoon staan en mij horen huilen
Maar dat is oké
Want ik hou van de manier waarop je liegt
Ik hou van de manier waarop je liegt
Ohh, ik hou van de manier waarop je liegt
 
Nu is er grind in onze stem
Glas is gebroken van het gevecht
In dit getrek van oorlog, win jij altijd
Zelfs als ik gelijk heb
Omdat je me fabeltjes uit je hand laat eten
Met gewelddadige woorden en lege bedreigingen
En het is ziek dat alle deze gevechten
Nodig zijn om mij tevreden te houden
 
Refrein
 
Dus misschien ben ik masochistisch
Ik probeer te rennen maar ik wil nooit weg
Totdat de muren opgaan in
Rook samen met onze herinneringen
 
Vanmorgen, wordt je wakker
Een zonnestraal valt op je gezicht
Besmeurde make-up als we liggen
In de nasporen van vernieling
Stil schatje, praat zachtjes
Zeg me dat ik spijt zal hebben
Dat je me in de koffietafel
Hebt geduwd gisteravond
Zodat ik je van me af kan duwen
 
Probeer me aan te raken
Zodat ik tegen je kan schreeuwen me niet aan te raken
Ren uit de kamer
En ik volg je als een verloren puppy
Schatje, zonder jou, ben ik niks
Ik ben zo verloren, omhels me
En zeg dan hoe lelijk ik ben
Maar dat je altijd van me houdt
Dan daarna, duw me
In de nasleep van
Het verwoestende pad dat we volgen
Twee psychopaten maar we weten dat
Hoeveel messen we ook in
Elkaars rug steken
We altijd op elkaar passen
Want zoveel geluk hebben wij
 
Samen, verplaatsen we bergen
Laten we geen bergen maken uit molshopen
Jij sloeg me 2 keer, maar wie telt er?
Ik heb jou misschien wel 3 keer geslagen
Ik begin de tel kwijt te raken
Maar samen, leven we tot in de eeuwigheid
We hebben de bron van de jeugd gevonden
Onze liefde is gestoord, wij zijn gek
Maar ik weiger therapie
Dit huis is te groot
Als jij weg gaat, verbrand ik
Alle 2000 vierkante meter plat tot de grond
Er is geen reet wat je er aan kunt doen
Met jou ben ik op het juiste spoor
Zonder jou ben ik het spoor bijster
 
Refrein
 
Ik hou van de manier waarop je liegt
 
Kűldve: Michelle_Gold Péntek, 06/05/2011 - 15:24
Idioms from "Love the way you lie Part II"
Hozzászólások