أنا وأنت

Perzsa

Man o to

do do do donya kojaee?
mo mo mo mordam az jodaee
age phaloom nayaee
misham man rahi

do do do donya kojaee?
mo mo mo mordam az jodaee
age phaloom nayaee
misham man rahi

man o to
migim ma
emroz o farda

man o to
migim ma
emroz o farda

mitarsam nime saz bemoone
mitarsam besham man divoone
man o to
migim ma
emroz o farda

Try to align
Arab

أنا وأنت

د د د د دنيا(اسم علم مؤنث) أين أنتِ؟
م م م مُتّ ُ من الفراقِ

إن لم تأتِ بجنبي
فسأرتحل بعيداً

د د د د دنيا(اسم علم مؤنث) أين أنتِ؟
م م م مُتّ ُ من الفراقِ

إن لم تأتِ بجنبي
فسأرتحل بعيداً

أنا وأنتِ
نقول نحنُ
اليوم وغداً

أنا وأنتِ
نقول نحنُ
اليوم وغداً

أخاف أن يبقى (حبنا) غير مكتملاً
أخاف أن يجنّ جنوني

أنا وأنتِ
نقول نحنُ
اليوم وغداً

Kűldve: aref1989 Péntek, 18/05/2012 - 17:23
thanked 4 times
Guests thanked 4 times
0
Értékelésed: Nincs
More translations of "Man o to"
Perzsa → Arab - aref1989
0
Hozzászólások