Многу нијанси на црно (Many Shades Of Black)

Angol

Many Shades Of Black

Go ahead
Go ahead and smash it on the floor
Take whatever's left
And take it with you out the door

See if I cry
See if I shed a single sorry tear
Can't say that it's been that great
No, in fact it's been a wasted year

Everybody sees
And everyone agrees that you and I are wrong
And it's been that way too long
Take it as it comes, be thankful when it's done
There's so many ways to act
And there's many shades of black
There's so many shades of black
There's so many shades of black

Let it out
Let it all out, say what's on your mind
You can kick and scream
And shout and say things that are so unkind

Yeah, see if I care
See if I stand firm or if I fall
'Cause in the back of my mind
And on the tip of my tongue is the answer to it all

Everybody sees
And everyone agrees that you and I are wrong
And it's been that way too long
Take it as it comes and be thankful when it's done
There's so many ways to act
And there's many shades of black
There's many shades of black
There's many shades of black

Yeah, everybody sees
And everyone agrees that you and I are wrong
And it's been that way too long
Baby, take it as it comes and be thankful when it's done
There's so many ways to act
And you cannot take it back
Oh, you cannot take it back

'Cause there's many shades of black
You have many shades of black
You have many, you have many
You have many shades of black

'Cause there's many shades of black
There's so many shades of black
There's so many shades of black
There's so many shades of black

Kűldve: Miley_Lovato Péntek, 18/11/2011 - 12:15
Videó megtekintése
Try to align
Macedón translation

Многу нијанси на црно

Ајде
Ајде, слободно скрши го на подот
Земи што и да остана
Земи го со тебе низ вратата

Види дали ќе плачам
Види дали ќе пуштам некоја солза за прошка
Не можам да кажам дека беше многу убаво
Не, всушност е само една џабе потрошена година

Сите гледаат
И сите се согласуваат дека јас и ти сме грешка
И веќе предолго е така
Навикни се пополека
и биди благодарен кога ќе се заврши
На многу начини може да се постапи
И има многу нијанси на црно
Има многу нијанси на црно
Има многу нијанси на црно

Искажи се
Кажи си што имаш на ум
Можеш да клоцаш и врескаш
И да извикаш и кажеш некои многу нечесни работи

Да, види дали ми е гајле
Види дали стојам цврсто или паѓам
Зашто едвај можам да се сетам
И на врвот на јазикот ми е одговорот на сѐ

Сите гледаат
И сите се согласуваат дека јас и ти сме грешка
И веќе предолго е така
Навикни се пополека
и биди благодарен кога ќе се заврши
На многу начини може да се постапи
И има многу нијанси на црно
Има многу нијанси на црно
Има многу нијанси на црно

Сите гледаат
И сите се согласуваат дека јас и ти сме грешка
И веќе предолго е така
Душо навикни се пополека,
И биде благодарен кога ќе се заврши
На многу начини може да се постапи
И тоа не можеш да вратиш
Ох, не можеш да го вратиш

Зашто има многу нијанси на црно
Имаш многу нијанси на црно
Имаш многу, имаш многу
Имаш многу нијанси на црно

Затоа што има многу нијанси на црно
Има многу нијанси на црно
Има многу нијанси на црно
Има многу нијанси на црно

Kűldve: ivank23 Vasárnap, 15/07/2012 - 19:29
Hozzászólások