В прегръдкатата ми (In My Arms)

Angol

In My Arms

How do you describe a feeling?
I've only ever dreamt of this.
 
DJ's spinning up my favorite song,
Hurry up and get a groove on.
Life’s fantastic and it won't be long,
Don't let the moment slip away.
 
'Cause you and I could find a pleasure,
no one else has ever known.
Feels like it is now or never,
don't want to be alone
 
How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
Do you want it?
Do you need it?
Can you feel it?
Tell me:
How does it feel in my arms?
 
Got a feeling this is something strong.
All I wanna do is move on.
No more wondering where I belong.
So never go away.
 
'Cause you and I are guilty pleasure,
no one else has ever known.
Feels like it is now or never,
don't want to be alone.
 
How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
Do you want it?
Do you need it?
Can you feel it?
Tell me:
How does it feel in my arms?
 
I'm listening.
How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
How does it feel in my arms?
Do you want it?
Do you need it?
Can you feel it?
Tell me:
How does it feel in my arms?
 
Kűldve: theresnocertainty Szombat, 17/09/2011 - 05:31
Last edited by azucarinho on Szombat, 10/09/2016 - 10:10
videoem: 
Align paragraphs
Bulgár translation

В прегръдкатата ми

Как описваш чувство?
Само съм мечтала за това
 
DJ-ят върти любимата ми песен
Побързай и ела на дансинга
Животът е фантастичен, но не е дълъг
Не позволявай на момента да се изплъзне
 
Защото аз и ти можем да намерим удоволствие, което никой друг не е познавал
Чувствам момента, всякаш е сега или никога, не искам да бъда сама
 
Как се чувстваш в прегръдката ми?
Как се чувстваш в прегръдката ми?
Искаш ли я?
Нуждаеш ли се от нея?
Можеш ли да я почувстваш?
Кажи ми:
Как се чувстваш в прегръдката ми?
 
Имам чувството, че това е нещо силно.
Всичко, което искам е да продължа напред.
Без да се чудя къде принадлежа.
Затова, никога не си отивай.
 
Защото аз и ти сме забранено удоволствие, което никой никога не е познавал
Чувствам момента, всякаш е сега или никога, не искам да бъда сама
 
Как се чувстваш в прегръдката ми?
Как се чувстваш в прегръдката ми?
Искаш ли я?
Нуждаеш ли се от нея?
Можеш ли да я почувстваш?
Кажи ми:
Как се чувстваш в прегръдката ми?
 
Слушам.
Как се чувстваш в прегръдката ми?
Как се чувстваш в прегръдката ми?
Искаш ли я?
Нуждаеш ли се от нея?
Можеш ли да я почувстваш?
Кажи ми:
Как се чувстваш в прегръдката ми?
Кажи ми:
Как се чувстваш в прегръдката ми?
 
Kűldve: Steinn Kedd, 03/01/2012 - 09:44
Added in reply to request by boracasli
Please help to translate "In My Arms"
Hozzászólások