You won't be alone (Nie będziesz sam)

Lengyel

Nie będziesz sam

Ktoś mnie przecenia,
ktoś nie docenia,
ktoś mnie lubi albo nie,
ktoś mnie kocha albo mnie nie kocha,

A ja się wstydzę.
Wolę być widzem.
Nie chcę, żebyś śledził każdy ruch.
Nie chcę, byś oceniał mnie!

Wiem to, co wiem, mam to, co mam, lecz wiem, o co gram!
Bądź blisko! To wszystko. Nikt nie chce być sam!
Nie będziesz sam!

Ktoś mnie zrozumie,
ktoś nie zrozumie moich słów….
nawet … pięknych słów…
Ja mu wybaczę,
chociaż popłaczę,
no i z trudem… opanuję łzy.
Z trudem opanuję łzy!

Wiem to, co wiem, mam to, co mam, lecz wiem, o co gram!
Bądź blisko! To wszystko. Nikt nie chce być sam!

Wiem to, co wiem! Mam to, co mam!

Wiem to, co wiem, mam to, co mam, lecz wiem, o co gram!
Bądź blisko! To wszystko. Nikt nie chce być sam!
Nie będziesz sam!

Kűldve: purplelunacy Vasárnap, 13/03/2011 - 14:16
Try to align
Angol translation

You won't be alone

Someone overestimates me,
Someone underestimates me,
Someone appreciates me or not,
Someone does or doesn't love me,

But I feel ashamed.
I'd rather be a spectator.
I don't want you to follow my every move.
I don't want you to evaluate me!

I know what I know, I have what I have, but I know what I play about!
Come close! That's all. Nobody wants to be alone!
You won't be alone!

Someone will understand me,
Someone won't understand my words…
Even… my beautiful words…
I will forgive me,
Although I'll cry,
But I'll manage to overcome my tears.
I'll manage to overcome my tears!

I know what I know, I have what I have, but I know what I play about!
Come close! That's all. Nobody wants to be alone!

I know what I know! I have what I have!

I know what I know, I have what I have, but I know what I play about!
Come close! That's all. Nobody wants to be alone!
You won't be alone!

Kűldve: purplelunacy Kedd, 10/04/2012 - 12:33
More translations of "Nie będziesz sam"
Lengyel → Angol - purplelunacy
Ewa Farna: Top 6
Hozzászólások