You won't be alone

Lengyel

Nie będziesz sam

Ktoś mnie przecenia,
ktoś nie docenia,
ktoś mnie lubi albo nie,
ktoś mnie kocha albo mnie nie kocha,

A ja się wstydzę.
Wolę być widzem.
Nie chcę, żebyś śledził każdy ruch.
Nie chcę, byś oceniał mnie!

Wiem to, co wiem, mam to, co mam, lecz wiem, o co gram!
Bądź blisko! To wszystko. Nikt nie chce być sam!
Nie będziesz sam!

Ktoś mnie zrozumie,
ktoś nie zrozumie moich słów….
nawet … pięknych słów…
Ja mu wybaczę,
chociaż popłaczę,
no i z trudem… opanuję łzy.
Z trudem opanuję łzy!

Wiem to, co wiem, mam to, co mam, lecz wiem, o co gram!
Bądź blisko! To wszystko. Nikt nie chce być sam!

Wiem to, co wiem! Mam to, co mam!

Wiem to, co wiem, mam to, co mam, lecz wiem, o co gram!
Bądź blisko! To wszystko. Nikt nie chce być sam!
Nie będziesz sam!

Try to align
Angol

You won't be alone

Someone overestimates me,
Someone underestimates me,
Someone appreciates me or not,
Someone does or doesn't love me,

But I feel ashamed.
I'd rather be a spectator.
I don't want you to follow my every move.
I don't want you to evaluate me!

I know what I know, I have what I have, but I know what I play about!
Come close! That's all. Nobody wants to be alone!
You won't be alone!

Someone will understand me,
Someone won't understand my words…
Even… my beautiful words…
I will forgive me,
Although I'll cry,
But I'll manage to overcome my tears.
I'll manage to overcome my tears!

I know what I know, I have what I have, but I know what I play about!
Come close! That's all. Nobody wants to be alone!

I know what I know! I have what I have!

I know what I know, I have what I have, but I know what I play about!
Come close! That's all. Nobody wants to be alone!
You won't be alone!

Kűldve: purplelunacy Kedd, 10/04/2012 - 12:33
0
Értékelésed: Nincs
More translations of "Nie będziesz sam"
Lengyel → Angol - purplelunacy
0
Hozzászólások