ماتم کافیه (No More Sorrow)

Perzsa translation

ماتم کافیه

توی دروغهات گم شدی؟
به خودت میگی:"من متوجه نمیشم"؟
جنبش تو یه لباس مبدله
آزادی رو با ترس عوض کن
تو زندگی رو با پول میخری
 
من میدونم که تو چی کار کرده ای
 
نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
 
من رنج و نیاز میبینم
من دزدها و دروغگوها رو میبینم
طمع باعث میشه از قدرت سو استفاده کنند
من امیدوار بودم و باایمان
اما کم کم دارم حس میکنم که من رو گول زدند
 
تو به زودی برای کاری که کردی مجازات میشی
 
نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
 
دزدها و آدمهای دو رو
دزدها و آدمهای دو رو
دزدها و آدمهای دو رو
 
نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
 
نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
 
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
حالا وقتشه که فراموش بشی
 
Kűldve: minuch Péntek, 01/06/2012 - 08:27
thanked 4 times
FelhasználóTime ago
tina_alfideh4 év 40 hét
edris10004 év 43 hét
Guests thanked 2 times
Angol

No More Sorrow

Are you lost, In your lies?
Do you tell yourself, I don't realize?
Your crusade's a disguise.
Replace freedom with fear,
You trade money for lives.
 
I'm aware of what you've done.
 

Tovább

FelhasználóPosted ago
tina_alfideh4 év 40 hét
5
edris10004 év 43 hét
5
Hozzászólások