هیچوقت فراموشت نخواهم کرد (Nunca Te Olvidaré)

Perzsa translation

هیچوقت فراموشت نخواهم کرد

ممکنه مدت خیلی زیادی بگذره(ممکنه حتی سه هزار سال بگذره)،
ممکنه لب های دیگه ای رو ببوسی،
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم؛
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم.
 
ممکنه من فردا بمیرم،
ممکنه روحم خشک بشه،
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم؛
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم.
 
ممکنه حافظمو پاک کنن،
ممکنه قصه ی (عشق) تو رو ازم بدزدن،
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم؛
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم.
 
چجوری لبخند تو رو فراموش کنم؟
چجوری نگاه هاتو از یاد ببرم؟
چجوری فراموش کنم که دعا میکردم
تا ازم دور نشی؟
 
چجوری دیوونگی هاتو فراموش کنم؟
چجوری اونطوری که پرواز میکردی رو فراموش کنم؟
چطور یادم بره که هنوزم عاشقتم،
بیشتر از زندگیم،یا بیشتر از هرچیز دیگه ای؟
 
ممکنه مدت خیلی زیادی بگذره(ممکنه حتی سه هزار سال بگذره)،
ممکنه لب های دیگه ای رو ببوسی،
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم؛
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم.
 
ممکنه من فردا بمیرم،
ممکنه روحم خشک بشه،
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم؛
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم.
 
میتونی منو از زندگیت بیرون کنی،
میتونی عشقمو به خودت انکار کنی،
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم؛
اوه،میدونی که هیچوقت فراموشت نمیکنم.
 
چجوری لبخند تو رو فراموش کنم؟
چجوری نگاه هاتو از یاد ببرم؟
چجوری فراموش کنم که دعا میکردم
تا ازم دور نشی؟
 
چجوری دیوونگی هاتو فراموش کنم؟
چجوری اونطوری که پرواز میکردی رو فراموش کنم؟
چطور یادم بره که هنوزم عاشقتم،
بیشتر از زندگیم،یا بیشتر از هرچیز دیگه ای؟
 
ممکنه مدت خیلی زیادی بگذره(ممکنه حتی سه هزار سال بگذره)،
ممکنه لب های دیگه ای رو ببوسی،
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم؛
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم؛
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم؛
ولی هیچوقت فراموشت نمیکنم...
 
Kűldve: khosroxx Vasárnap, 05/08/2012 - 09:22
3
Értékelésed: Nincs Average: 3 (1 vote)
Spanyol

Nunca Te Olvidaré

videoem: 
Hozzászólások
ronak-19    August 5th, 2012
3

merci, tarjomeye zibaee boud Teeth smile

khosroxx    August 6th, 2012
ronak-19 wrote:

merci, tarjomeye zibaee boud Teeth smile

khahSh.merc az nazare shoma.