Det enda undantaget (The Only Exception)

Angol

The Only Exception

When I was younger
I saw my daddy cry
And curse at the wind
He broke his own heart
And I watched
As he tried to reassemble it

And my momma swore that
She would never let herself forget
And that was the day I promised
I'd never sing of love
If it does not exist

But darlin,
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception

Maybe I know, somewhere
Deep in my soul
That love never lasts
And we've got to find other ways
To make it alone
Or keep a straight face

And I've always lived like this
Keeping a comfortable distance
And up until now
I had sworn to myself that I'm content
With loneliness

Because none of it was ever worth the risk, but

You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception

I've got a tight grip on reality
But I can't
Let go of what's in front of me here
I know you're leaving
In the morning, when you wake up
Leave me with some kind of proof it's not a dream

Oh

You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception

And I'm on my way to believing.
Oh, And I'm on my way to believing.

Kűldve: purplelunacy Hétfő, 20/09/2010 - 21:28
Videó megtekintése
Try to align
Svéd translation

Det enda undantaget

När jag var yngre
Såg jag min pappa gråta
Och svära åt vinden
Han krossade sitt eget hjärta
Och jag såg
När han försökte samla ihop det

Och min mamma svor att
Hon skulle aldrig låta sig själv glömma
Och det var dagen när jag lovade
Att jag aldrig skulle sjunga om kärleken
Om den inte existerar

Men älskling,
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget

Kanske jag vet, någonstans
Djupt inne i min själ
Att kärlek aldrig varar
Och att vi måste hitta andra sätt
Att klara det ensam
Eller hålla masken

Och jag har alltid levt så här
Hållit en bekväm distans
Och tills nu
Hade jag lovat mig själv att jag är nöjd
Med ensamheten

För inget av det var värt risken, men

Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget

Jag har ett fast grepp om verkligheten
Men jag kan inte
Släppa det som finns framför mig här
Jag vet att du ska ge dig av
På morgonen, när du vaknar
Lämna mig något slags bevis
att det inte är en dröm

Oh

Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget
Du, är det enda undantaget

Och jag håller på att börja tro
Oh, och jag håller på att börja tro

Kűldve: louise_FIN Hétfő, 23/04/2012 - 17:46
Hozzászólások