Metin & Kemal Kahraman - Phite Mi (IPA translation)

IPA translation

pɯ 'tɛ 'mɯ

dy 'ri ra dy 'ri veɳ 'gɛ tɯ faɳ 'gu jɛ 'no
pɯ 'tɛ 'mɯ ne wɛ 'so, d͡ʒɯ 'zɯk ne d͡ʒe 'no
mɛ bɛr 'vɛ pɯ 'tɛ mɛ bɛr 'vɛ
dɯ 'smen bɛr vi 'se to hɛs nɛ 'no
mɛ bɛr 'vɛ pɯ 'tɛ mɛ bɛr 'vɛ
dɯ 'smen bɛr vi 'se to hɛs nɛ 'no
 
ax le mɯ 'nɛ bi 'je dɛ bi 'je
pɯ 'tɛ 'mɯ t͡ʃɛw re 'ʃi re bi 'je
za 'lɯm pi 'lɛ ma 'qɯr kɛr 'de
qɯ 'ze ma fi 'ʃte qul 'va ta ri 'je
za 'lɯm pi 'lɛ ma 'qɯr kɛr 'de
qɯ 'ze ma fi 'ʃte qul 'va ta ri 'je
 
va 'ʒi va 'ʒi he ʃi ri 'je va 'ʒi
na ta 'ri dɛ t͡ʃi 'na t͡ʃɯ lɛ 'ka de qa 'ʃi
vɛɳg ro pɯ 'tɛ 'mɯ bɯ ri 'jo
oli nɛ 'ra ki mɛ vɛ 'rdo a 'ʃi
vɛɳg ro pɯ 'tɛ 'mɯ bɯ ri 'jo
oli nɛ 'ra ki mɛ vɛ 'rdo a 'ʃi
 
Kűldve: ahmetyal Szombat, 28/01/2017 - 02:16
Metin & Kemal Kahraman: Top 3
Hozzászólások