Legyen szives, forditsa le: "Bishvilcha | בשבילך", Héber -> Francia

Héber

Bishvilcha | בשבילך

כשנכנסת פתאום אל חיי
איך הכל השתנה
ונולדה בי תקווה חדשה
ולקחת אותי למקום
שנראה כמו חלום
והלב לא הפסיק בי לפעום

לא ביקשתי דבר לעצמי
רק אותך שתהיה לצידי
נשמתי רק אותך מבקשת
כי אתה זה הכל בשבילי

בשבילך אני אתן את הנשמה
למענך אלך עד סוף האהבה
קח אותי כי אני מאוהבת
ורוצה להיות רק שלך

כשנשקת פתאום לשפתיי
איך האור הטהור
של חיי שוב חזר לעיניי
ואספת אותי אל ליבך
שאשמע את קולך
לי לוחש שאהיה רק שלך

בשבילך אני אתן את הנשמה
למענך אלך עד סוף האהבה
קח אותי כי אני מאוהבת
ורוצה להיות רק שלך

לא ביקשתי דבר לעצמי...


Videó megtekintése
More translations of "Bishvilcha | בשבילך"
Hozzászólások